Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin


HAKUILMOITUS
 
Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuodelle 2017
Haku alkaa 15.9.2016 klo 8.00 ja päättyy 7.11.2016 klo 16.15.

 

Avustuksen hakuaika vuodelle 2017 on päättynyt.


Avustushakemus tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen tai säätiön museoille.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraaviin kehittämishankkeisiin

  • taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen
  • asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen
  • uusien kumppanuuksien luominen ja yhteistyömuotojen kehittäminen
  • yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen

Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen liittyminen museon strategisiin tavoitteisiin. Hankkeen tulee sisältää suunnitelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tai todentamiseksi.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tuen käyttämiseen liittyviä ehtoja

Avustusta voidaan käyttää kahden kalenterivuoden ajan. Avustuksia ei voida käyttää vakinaisen henkilökunnan palkkamenojen kattamiseen. Avustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Tilityksessä ei hyväksytä ennen hakuajan päättymispäivämäärää syntyneitä kuluja.

Hakuaika ja lisätiedot

Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.


Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.
 
Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Kokonaiskäsittelyaika voi muodostua huomattavasti pidemmäksi, jos hakemus on jätetty ennen hakuajan alkua eli syyskuussa tapahtuvaa haettavaksi julistamista.
 
Käsittelyajan pituuteen vaikuttaa se, että valtion talousarvio hyväksytään vuoden lopussa. Jaettavissa olevien määrärahojen suuruus on tiedossa talousarvion hyväksyminen jälkeen.


Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.


Lomakkeet

Ohje hakemiseen


Lisätietoja saa Museovirastosta, erikoisasiantuntijat Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015 ja Aura Kivilaakso, puh. 0295 33 6027, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.


 SivukarttaSivu päivitetty 16.11.2016
© Museovirasto