Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin


Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen tai säätiön museoille.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraaviin kehittämishankkeisiin
  • taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen
  • asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen
  • uusien kumppanuuksien luominen ja yhteistyömuotojen kehittäminen
  • yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen

Vuoden 2016 avustusten yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota Yhteinen perintö –kokonaisuuteen, joka on yksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 hankkeista.

Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen liittyminen museon strategisiin tavoitteisiin. Hankkeen tulee sisältää suunnitelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tai todentamiseksi.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tuen käyttämiseen liittyviä ehtoja

Avustusta voidaan käyttää kahden kalenterivuoden ajan. Avustuksia ei voida käyttää vakinaisen henkilökunnan palkkamenojen kattamiseen.

Hakuaika ja lisätiedot

Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.


Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.
 
Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Kokonaiskäsittelyaika voi muodostua huomattavasti pidemmäksi, jos hakemus on jätetty ennen hakuajan alkua eli syyskuussa tapahtuvaa haettavaksi julistamista.
 
Käsittelyajan pituuteen vaikuttaa se, että valtion talousarvio hyväksytään vuoden lopussa. Jaettavissa olevien määrärahojen suuruus on tiedossa talousarvion hyväksyminen jälkeen.


Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Lisätietoja saa Museovirastosta, erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009. etunimi.sukunimi@nba.fi.


 SivukarttaSivu päivitetty 7.7.2016
© Museovirasto