Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

HAKUILMOITUS

Museovirasto julistaa haettavaksi perinnealusten entistämisavustukset.

Haku alkaa maanantaina 16.1.2017 kello 8:00 ja päättyy tiistaina 28.2.2017 kello 16:00. 

HAKU ON PÄÄTTYNYT. SEURAAVAN HAUN AVAAMISESTA TIEDOTETAAN TÄLLÄ VERKKOSIVULLA. Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.


Perinnealusten entistämisavustusta voi hakea arvokkaiksi luokiteltujen veneiden ja laivojen restaurointiin sekä perinteistä kunnostus- ja entistämistyötä tekevän telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.


Avustusta voi hakea vain yhteen kohteeseen (s.o. alus, telakka tai veistämö) kerrallaan.

Uutta avustusta ei myönnetä, jos kohteeseen aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä, eikä avustuksen käyttöä ja tiliselvitystä ole tarkastettu ja hyväksytty Museovirastossa.  


Lisätietoa avustusten hakemisesta, käytölle asetetuista tavoitteista, avustusten myöntämisen välttämättömistä edellytyksistä, hakukelpoisuudesta, avustuksen käyttöajasta ja mahdollisen valtionavustuksen suuruudesta löytyy tästä


Lisätietoa avustusten käsittelystä, päätöksentekoprosessista, päätösten perusteista, myöntökriteereistä ja sovellettavasta säädöksistä löytyy tästä


Museovirastolla on valtionavustuslain 16 §:ään perustuva oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.


Myönnetty avustus voidaan tietyissä valtionavustuslain 21 ja 22 §:ssä määritellyissä tilanteissa periä takaisin.


Avustusta hakevan tahon tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä.


Avustusta ei myönnetä, jos hakija on laiminlyönyt valtionavustuslain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa tai palauttamisvelvollisuutensa aiemmin saamiensa avustusten osalta.


Lisätietoja avustuksista saa sähköpostilla 16.1.2017 - 28.1.2017 osoitteesta perinnealusavustus@museovirasto.fi


Lisätietoja puhelimitse 16.1.2017- 28.2.2017 tiistaisin kello 15:00 - 17:30 numerosta 0295 33 6273.Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta.

Yksityishenkilönä järjestelmään kirjaudutaan tästä 

Yhteisöhakijat kirjautuvat järjestelmään tästä. Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten yhteisölläsi pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste, ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saat Verohallinnon Katso-palvelusta.


Jos yhteisölläsi ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, aloita niiden hankkiminen jo nyt. SivukarttaSivu päivitetty 15.5.2017
© Museovirasto