Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Rakennusten entistämisavustus


HAKUILMOITUS

Museovirasto julistaa haettavaksi rakennusten entistämisavustukset vuodelle 2017.
Haku alkaa 15.9.2016 kello 8.00 ja päättyy 31.10.2016 kello 16.15.

Hakemukset toimitetaan:
Postiosoite: Museovirasto PL 913, 00101 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi

Avustuksen hakuaika vuodelle 2017 on päättynyt.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Museovirasto voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin sekä tukea muinaisjäännösalueiden hoitoon (Valtion talousarvion momentti 29.80.52). 

Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Muinaisjäännösalueiden hoitotuen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen.

Entistämisavustukset kohdennetaan:

  • Säilyttävään ja palauttavaan korjaamiseen, jolla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä ja vahvistumista.

  • Erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativiin toimenpiteisiin, myös restauroinnin ja rakennuskonservoinnin osaamista lisääviin ja hyviä malleja tuottaviin korjauksiin.

  • Toimenpiteisiin, joilla tuetaan perinteisten tai käsityövaltaisten rakennustapojen säilymistä sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemisen lisääntymistä.

  • Säilyttävää korjaamista edistävien restaurointi- ja korjaussuunnitelmien ja selvitysten laatimiseen.

Muinaisjäännösalueiden hoitotuki on tarkoitettu muinaisjäännösalueiden maisemanhoitoon ja merkitsemiseen. Vuonna 2017 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 1.6 miljoonaa euroa. Kohteille myönnetyt avustussummat vaihtelevat rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja restaurointitöiden laajuuden mukaan.

Avustusta ei myönnetä takautuvasti ennen hakuajan päättymispäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin, sillä Museovirasto haluaa valvoa töitä ja tarkistaa korjaus- sekä hoitosuunnitelmat, niihin liittyvät työtavat ja materiaalit. Hakija sitoutuu jo hakiessaan noudattamaan Museoviraston ohjeita.

Hakijan opas
Hakulomake ja täyttöohje

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt entistamisavustus@museovirasto.fi
 
Erityiskysymyksissä yhteydenotot keskiviikkoisin kello 9-12 ja perjantaisin kello 12-15
puh. 0295 33 6313.
Pyhän Henrikin kirkon lyijylasimaalaukset.
Pyhän Henrikin kirkon lyijylasimaalausten restaurointiin myönnettiin avustusta vuonna 2006. Kuva: Elisa Heikkilä

Särestöniemen galleria.
Avustusta on annettu myös Kittilässä sijaitsevan Reidar Särestöniemen gallerian korjauksiin. Kuva: Olli Cavén


 SivukarttaSivu päivitetty 4.11.2016
© Museovirasto