Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Harjavallan Kaunismäki
Harjavallan Kaunismäen eteläistä röykkiöryhmää. Kuva: Leena Koivisto, Museovirasto (AKDG1790:4)

Arkeologinen kulttuuriperintö


Arkeologia tutkii menneisyyttä maassa ja vedessä säilyneiden jäännösten avulla. Sen tutkimuskohteina ovat esineet ja rakenteet tai muodostelmat, jotka ovat syntyneet paikalla eläneiden ja työskennelleiden ihmisten toiminnasta. Arkeologia ei rajoitu vain muinaisten aikojen tutkimiseen vaan tutkimuskohteena voi olla vaikkapa 1900-luvun teollisuusrakennuksen jäännökset. Keskeisiä tutkimusmenetelmiä ovat arkeologiset kaivaukset ja muinaisjäännösten inventoinnit.

Museovirasto vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisesta Suomessa yhdessä eräiden maakuntamuseoiden kanssa.
Muinaismuistolaki

Muinaisjäännösrekisteri

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet

Ohje: Ihmisluuaineistot Museoviraston kokoelmatyössä

Arkeologian tutkimusraportit Kulttuuriympäristön palveluikkunassa
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit > arkeologia > hae esim. kunnan tai kohteen mukaan SivukarttaSivu päivitetty 21.4.2017
© Museovirasto