Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Arkeologisten kenttätöiden tilaaminen


Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Laki rauhoittaa automaattisesti ilman erillisiä toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää toimenpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle.

Muinaismuistolaki velvoittaa yleisen maankäyttöhankkeen tai kaavoituksen suunnittelijan ja toteuttajan selvittämään työn vaikutukset kiinteään muinaisjäännökseen. Jos työllä on vaikutusta, hankkeen tai kaavoituksen toteuttaminen voi edellyttää suoritettavaksi erilaisia tutkimuksia tai muita toimenpiteitä. Muinaismuistolain 13 ja 15 §:n nojalla maankäyttöhanketta tai kaavoitusta suunnitteleva tai toteuttava voi näistä syistä joutua tilaamaan arkeologisia kenttätyöpalveluja.


Museovirasto on laatinut Suomen arkeologisten kenttätutkimuksien laatuohjeet, jotka on tarkoitettu arkeologisia kenttätöitä arvioiville, tilaaville ja toteuttaville toimijoille.

Arkeologisia kenttätyöpalveluita suorittavat erilaiset toimijat. Koska alan toimijoista ei ole saatavissa tietoja kootusti muualla, ylläpitää Museovirasto luetteloa tiedossaan olevista palvelun tarjoajista. Luettelossa olevat toimijat ovat itse vastuussa palveluistaan, työnsä laadusta ja tuloksista. Osa toimijoista voi tehdä inventointeja, osa kaivauksia, osa molempia.

Museovirasto ei voi taata, että mukana ovat kaikki alalla toimivat. Jos listalta puuttuu arkeologisia kenttätöitä tarjoava yritys tai muu toimija tai tietoja on korjattava, asiassa pyydetään ottamaan yhteyttä Museovirastoon Kulttuuriympäristön suojelu -osaston Ohjaus ja tuki -yksikköön.


Arkeologisia kenttätyöpalveluja suorittavia toimijoita:


Ahlman Group Oy
Puhelinnumero: 044 509 6814
Sähköpostiosoite: santtu@ahlmangroup.fi
Internet-sivu: www.ahlmangroup.fi

Ark-byroo
Puhelinnumero: 010 2350 566 ja 050 350 4700
Sähköpostiosoite: info@arkbyroo.fi
Internet-sivu: http://www.arkbyroo.fi/

Arkebuusi osk
Puhelinnumero: 040 213 9903
Sähköpostiosoite: info@arkebuusi.fi
Internet-sivut: http://www.arkebuusi.fi/

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu
Puhelinnumero: 050 917 8776
Sähköposti: info@kparkeologia.fi
Internet-sivu: http://www.kparkeologia.fi

Keski-Suomen museo, Arkeologiset kenttäpalvelut
Puhelinnumero: 014 266 4357
Sähköpostiosoite: miikka.kumpulainen@jkl.fi
Internet-sivu: http://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/neuvonta/arkeologia

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy
Puhelinnumero: 045 859 8848 Sähköpostiosoite: kirsi.luoto@heilu.fi 
Internet-sivu: http://www.heilu.fi

Kymenlaakson museo
Puhelinnumero: 040 716 2322
Sähköpostiosoite: marita.kykyri@kotka.fi
Internet-sivu: http://www.kotka.fi/arkeologia

Lahden kaupunginmuseo, Arkeologian yksikkö
Puhelinnumero: 044 416 3594
Sähköpostiosoite: arkeologia@lahti.fi
Internet-sivu: http://www.lahdenmuseot.fi

Maanala Oy
Puhelinnumero: 050 555 6312
Sähköpostiosoite: laakso@maanala.fi
Internet-sivu: http://www.maanala.fi/

Mikroliitti Oy

Puhelinnumero: 09 420 8852, 0400 530 057
Sähköpostiosoite: Mikroliitti@mikroliitti.fi
Internet-sivut: http://www.mikroliitti.fi/

Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut
Puhelinnumero: 0295 33 6201 / 0295 33 6212
Sähköposti: arke@museovirasto.fi
Internet-sivut: http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/arkeologiset-kenttapalvelut

Muuritutkimus ky
Puhelinnumero: 050 528 7360
Sähköpostiosoite: kari.uotila@muuritutkimus.fi
Internet-sivut: http://www.muuritutkimus.com/

Osuuskunta Aura
Puhelinnumero: 045 112 0000
Sähköpostiosoite: info@auraok.fi
Internet-sivut:  http://www.auraok.fi


Oy Sigillum Ab
Puhelinnumero: 040 566 9832 / Markus Kivistö ja 040 504 0963 / Hanna-Maria Pellinen
Sähköpostiosoite: markus.kivisto@sigillum.fi ja hanna-maria.pellinen@sigillum.fi
Internet-sivu: http://sigillum.fi/


Pirkanmaan maakuntamuseo
Puhelinnumero: 040 763 1841 / Kreetta Lesell
Sähköpostiosoite: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi
Internet-sivu: http://www.tampere.fi/vapriikki/maakuntamuseo.html


Satakunnan museo, arkeologiset inventoinnit Satakunnassa
Puhelinnumero: 044 701 0930
Sähköposti: leena.koivisto@pori.fi
Intenet-sivut: http://www.pori.fi/smu


Turun yliopisto, Arkeologia
Lisätiedustelut: Henrik Asplund
Sähköpostiosoite: asplund@utu.fi
Internet-sivut: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/arkeologia/


Vantaan kaupunginmuseo
Puhelinnumero: 050 302 4926
Sähköposti: andreas.koivisto@vantaa.fi
Internet-sivu: http://www.vantaa.fi/kaupunginmuseo

Meriarkeologisia kenttätyöpalveluja suorittavia toimijoita:


Alleco Oy
Puhelinnumero: 045 679 0300
Sähköpostiosoite: info@alleco.fi
Internet-sivut: http://www.alleco.fi


ARK-sukellus
Puhelinnumero: 041 455 9750
Sähköpostiosoite: info@ark-sukellus.fi
Internet-sivut: http://www.ark-sukellus.fi/


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puhelinnumero: 050 420 1211
Sähköpostiosoite: jyrki.jonsson@fcg.fi
Internet-sivut: www.fcg.fi


Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Puhelinnumero: 02 9503 2493 tai 040 569 7681
Sähköpostiosoite: merigeologia@gtk.fi ja/tai jyrki.rantataro@gtk.fi
Internet-sivu: www.gtk.fi


Loxus Technologies Oy
Puhelinnumero: 040 716 1318
Sähköposti: info@loxus.com
Internet-sivu: http://www.loxus.com


Mericon Oy
Puhelinnumero: 040 500 1508 ja 050 448 8500
Sähköpostiosoite: info@mericon.fi
Internet-sivu: www.mericon.fi

Meritaito Oy
Puhelinnumero: 0207 030 300
Sähköpostiosoite: info@meritaito.fi, etunimi.sukunimi@meritaito.fi
Internet-sivu: www.meritaito.fi


Monivesi Oy
Puhelinnumero: 040 750 0637
Sähköpostiosoite: ari.ruuskanen@monivesi.fi
Internet-sivu: www.monivesi.fi

Nordic Maritime Group
Puhelinnumero: 044 374 6363
Sähköpostiosoite: info@nordicmaritime.fi
Internet-sivu: www.nordicmaritimegroup.fi

Ottomarino Oy
Puhelinnumero: 0400614734
Sähköpostiosoite: myynti@ottomarino.fi
Internet-sivu: www.ottomarino.fi


Pintafilmi Oy
Puhelinnumero: 044 326 7097
Sähköpostiosoite: info@pintafilmi.com
Internet-sivu: http://www.pintafilmi.com


Robo Services Oy
Puhelinnumero: 040 590 0363
Sähköpostiosoite: pentti.kokki@roboservices.fi
Internet-sivu: www.rsc-consulting.fi


Subreering Ammattisukellustyöt Oy
Puhelinnumero: 040 7174646
Sähköposti: info@subreering.fi
Internet-sivu: http://www.subreering.fi/


SubZone Oy
Puhelinnumero: 0400 426 621
Sähköpostiosoite: info@subzone.fi
Internet-sivut: http://www.subzone.fi/


Weltek Sukellus Oy
Puhelinnumero: 050 566 1528
Sähköpostiosoite: info@weltek-sukellus.com
Internet-sivut: www.weltek-sukellus.com


 SivukarttaSivu päivitetty 5.4.2017
© Museovirasto