Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Metallinilmaisin ja arkeologiset kohteet


Suomen maankamarassa ja vesistöissä on runsaasti erilaisia ihmisen tuottamia arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Niistä kiinteät muinaisjäännökset on suojeltu automaattisesti muinaismuistolailla (295/1963). Maastossa on myös muita ihmisen toiminnasta kertovia eri-ikäisiä jäänteitä. Tietoa kiinteistä muinaisjäännöksistä ja muista kulttuuriperintökohteista saa Museovirastosta sekä maakuntamuseoista.

Metallinilmaisinta voi Suomessa käyttää maastossa yleensä ilman erillistä lupaa. Metallinetsintää ohjaavat kuitenkin erilaiset lait ja säädökset. Arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisen näkökulmasta tärkein laki on muinaismuistolaki. Laissa määritellään se, miten toimitaan suojelluilla kiinteillä muinaisjäännöksillä ja hylyillä. Lisäksi laissa määritellään se, miten toimitaan irtainten muinaisesineiden kanssa.
 
Tunnetulla kiinteällä muinaisjäännöksellä ja sen suoja-alueella ei saa etsiä metallia ilman muinaismuistolain perusteella myönnettyä lupaa. Jos metallinetsinnän yhteydessä maastosta löydetään ennestään tuntematon muinaisjäännös tai sellaiseksi epäiltävä, on kaivelu ja muu toiminta muinaismuistolain mukaan pysäytettävä, ja löydöksestä on välittömästi ilmoitettava Museovirastolle.

Löydettäessä omistajaton ja vähintään 100 vuotta vanha esine on välittömästi otettava yhteys Museovirastoon ja/tai toimitettava esine sellaisenaan puhdistamattomana ja löytöpaikkaa koskevin tiedoin varustettuna Museovirastolle.

Museovirastoon voi aina ottaa yhteyttä palvelusähköpostiosoitteella metallinilmaisin@museovirasto.fi. Sähköpostin kautta kysymykset ja löytötiedot käsitellään keskitetysti.

Metallinpaljastinharrastajat työn touhussa. Kuva: Päivi Maaranen 2011, Museovirasto
Metallinpaljastinharrastajat työn touhussa.
Kuva: Päivi Maaranen, Museovirasto
Metallinilmaisin tapaamiset 2012 - tiivistelmä

Muinaisjäännökset ja metallinetsin -opas
 

 SivukarttaSivu päivitetty 16.10.2017
© Museovirasto