Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Huttala
Maisemanhoidon suunnittelussa on hyvä huomioida myös miltä kohde näyttää eri vuodenaikoina. Kuvassa Piikkiön Huttalan linnavuoren rinnettä talviasussa. Kuva: Kaisa Lehtonen, Museovirasto.

Hoidon suunnittelu ja toteutus


Jokaista hoitokohdetta varten tehdään hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon varsinaisten hoito-ohjeiden lisäksi hoidon perustelu, tulevan käytön tavoitteet ja vaatimukset. Muinaisjäännösten hoidossa huomio kiinnitetään sekä ihmistoiminnan tuloksena syntyneisiin jälkiin ja rakenteisiin että muinaisjäännöksen luonnonympäristöön.
Arvokkaimpia luontoarvoja muinaisjäännösalueella ovat ihmisen toiminnan kautta syntyneet biotoopit. Pyrkimyksenä on elvyttää tai korostaa ympäristöön historian kuluessa kehittyneitä ominaisuuksia.

Hoidettavan muinaisjäännöksen valinta voi olla itsestään selvä. Lähiympäristössä on ehkä yksi ainoa kohde, jota halutaan hoitaa. Usein hoitokohde on kuitenkin valittava monen mahdollisen joukosta. Kohteen valintaan vaikuttaa monta eri tekijää. Muinaisjäännös voi olla edustava joko näyttävyytensä tai sijaintinsa vuoksi tai sillä voi olla merkittävä asema arkeologian tutkimushistoriassa. Hoidetut muinaisjäännökset ovat monipuolisia käyntikohteita, joita voidaan hyödyntää niin opetuksessa, matkailussa kuin virkistyskäytössäkin. Muinaisjäännökset ovat korvaamattomia ja ainutlaatuisia. Siksi muinaisjäännösten suojelu ja säilyttäminen ovat etusijalla kohteen käyttöä suunniteltaessa. Tärkein lopulliseen valintaan vaikuttava tekijä on käytettävissä olevat voimavarat. Tarvittavien resurssien määrän on oltava tasapainossa hoitosuunnitelman tavoitteiden kanssa.
Harvennus
Puuston harvennus ja näkymien avaaminen kuuluu olennaisesti maisemanhoitoon. Usein hoidon tavoitekuva on puoliavoin maisematila. Muinaisjäännökset muodostavat toiminnallisen ja näkyvän yhteyden muinaisuuden ja nykyisyyden välille. Kuva: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto

Lampaat
Lammas on suosituin laidunnuseläin. Se on pienikokoinen, helppohoitoinen, ihmisystävällinen ja valikoi ravintoaan nautaa tarkemmin. Laidunnus sopii monille muinaisjäännöskohteille ylläpitäväksi hoidoksi. Lopputuloksena on parhaimmillaan ollut lajistoltaan rikas ja monimuotoinen maisema. Kuva: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 4.9.2015
© Museovirasto