Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Paimio Penimäki
Muinaisjäännösalueen läheisyyteen pystytetty opastaulu kertoo alueen muinaisuudesta ja tutkimushistoriasta. Kuva: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto

HoitoavustusMuseovirastolta voi hakea avustusta muinaisjäännösten hoitoon. Valtion maalla sijaitseviin muinaisjäännöskohteisiin ei myönnetä avustusta.

Avustusta voidaan myöntää muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon ja sitä voivat hakea niin yksityiset, yhteisöt kuin kunnat.

Erityisesti tukea voidaan jakaa niihin toimenpiteisiin, jotka edistävät muinaisjäännöksen säilymistä, kuten kasvillisuuden ja puuston käsittely sekä muu maiseman hoito, muinaisjäännöksen kulumisen ehkäisy sekä muinaisjäännöksen suoja- ja tukirakenteiden tekeminen. Lisäksi voidaan tukea muinaisjäännöksen saavutettavuuden parantamiseen sekä hoidon suunniteluun liittyviä toimenpiteitä kuten muinaisjäännösten merkintä, kävijäinfrastruktuurin rakentaminen (polut, sillat, opasteet sekä muu saavutettavuuden parantaminen) sekä hoitosuunnitelman tekeminen, hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen oleellisesti liittyvät tutkimukset (esim. kasvillisuuskartoitukset). Arkeologisiin kaivauksiin tukea ei myönnetä.
 
Avustus on harkinnanvaraista ja perustuu hakemuksessa esitettyihin kustannuslaskelmiin ja suunnitelmiin. Avustusta voi hakea muiden valtionavustusten tapaan vuosittain syksyllä lokakuussa ja avustuspäätökset tehdään seuraavan vuoden keväällä. Avustusta ei myönnetä takautuvasti ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin, sillä Museovirasto haluaa tarkistaa hoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät työtavat. Hakija sitoutuu jo hakiessaan noudattamaan Museoviraston ohjeita, joiden toteuttamista Museovirasto myös valvoo. Hakijat sitoutuvat myös täyttämään hoitopäiväkirjaa.
Muinaisjäännösten hoitoavustus
Tietoa avustuksen hakemisesta.

 SivukarttaSivu päivitetty 4.9.2015
© Museovirasto