Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Rikala talvi

Hoitoluvan hakeminen


Muinaisjäännösten hoito kuuluu muinaismuistolain mukaan Museovirastolle, joka pitää yllä rekisteriä hoidetuista kohteista. Museovirasto voi myös antaa toiselle taholle luvan hoitaa kiinteää muinaisjäännöstä. 

Kun haluat hoitaa muinaisjäännöstä tai merkitä sen maastoon, ota yhteys Museovirastoon tai alueesi maakuntamuseoon. Kun hoitosuunnitelman ja hoidon tavoitteet ovat selkiytyneet, voi hoitolupaa hakea kirjallisesti Museovirastolta sähköpostilla osoitteeseen museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi tai postilla osoitteeseen PL 913, 00101 Helsinki.

Lupaa haetaan vapaamuotoisesti, mutta siitä tulisi käydä ilmi:

Hoidettavaksi suunnitellun muinaisjäännöksen nimi

Muinaisjäännösalue voidaan tuntea paikkakunnalla toisella nimellä kuin millä se on rekisteröity esim. muinaisjäännösrekisteriin. Lupahakemuksessa tulisi käyttää rekisteröityä nimeä tai yksilöidä alue selvästi liitteenä olevaan karttaan.

Hoitoalueen maanomistusolosuhteet
Lupahakemukseen selvitetään hoidetun alueen kiinteistöt, niiden rajat ja maanomistajat. Lupahakemuksen liitteenä on oltava jokaisen maanomistajan kirjallinen suostumus alueen hoitoon.

Hoitoalueen sijainti ja rajaus
Lupahakemuksen tulee liittää karttaote (peruskartta tai tarkempi), johon hoitoalue on merkitty. Karttaotteeseen merkitään ne kiinteistöt rajoineen, joita hoito koskee.

Hankkeen vastuullinen johtaja ja toteuttajat

Hoitosuunnitelma
Hoitosuunnitelmassa selvitetään perustelut hoidon aloittamiselle, hoidon suunniteltu aikataulu ja tavoitteet, tehtävät toimenpiteet ja peruskunnostuksen jälkeisen ylläpitävän hoidon järjestelyt.

Muinaisjäännösrekisteri

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali
Linkki Muinaisjäännösten hoitorekisteriin on rekisteriportaalin aloitussivun vasemmassa reunassa.

 SivukarttaSivu päivitetty 4.9.2015
© Museovirasto