Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Helsingin Vanhakaupunki kirkonpaikka
Tällä paikalla Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitsi 1550-luvulla kaupungin vanhin kirkko, joka oli käytössä 1670-luvulle saakka. Kuva: Lea Murto-Orava, Museovirasto

Kirkot ja hautausmaat


Muinaismuistolaki koskee keskiaikaisten kivikirkkojen, luostarien ja tapulinpaikkojen raunioita sekä kivikirkkojen purettujen ja käytöstä pois jääneiden rakennusosien sekä kiinteän sisustuksen jäännöksiä, niin myös kivikirkkoa edeltäneen tai kivisakastiin liittyneen puukirkon jäännöksiä, lattian alla olevia hautoja sekä lattian alle joutuneita, yli sadan vuoden ikäisiä irtaimia esineitä. Muinaismuistolaki kattaa myös muinaiset hautapaikat, jotka eivät ole seurakunnan hoidossa olevalla hautausmaalla. Tällaisia kohteita ovat hylätyt hautausmaat, hautasaaret ja Itä-Suomen ortodoksikalmistot. Perimätieto tuntee lisäksi paljon ns. ruttohautausmaita, paikkoja, joihin kerrotaan vainajia haudatun ruttoepidemioiden aikana esimerkiksi 1700-luvun alussa.

Pääosa Suomen keskiaikaisista kirkoista on edelleen käytössä. Suomessa on keskiaikaisia rauniokirkkoja vain Pälkäneellä, Hämeenkoskella, Vihdissä, Vanhassa Vaasassa ja Raumalla. Lisäksi esimerkiksi perimätieto kertoo hylätyistä kirkonpaikoista. Itse kirkot ja muut ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat kirkkolain suojaamia. Keskiaikaisiin kivikirkkoihin liittyy suuri tutkimuspotentiaali ja kajottaessa niiden rakennusosiin esimerkiksi korjaustöiden yhteydessä on arvioitava, tarvitaanko rakennusarkeologisia tutkimuksia tai dokumentointia. Arkeologinen kulttuuriperintö tulee ottaa huomioon erityisesti kirkon perustuksia vahvistettaessa ja tehtäessä muita laajempia kaivutöitä kuten salaojitusta kirkon ulkopuolella sekä kajottaessa eri syistä lattian alaiseen maahan. Lisäksi tulee huomioida, että keskiaikaisen kirkon tai kirkkomaan paikalla saattaa sijaita rautakautinen kalmisto.
Kulttuuriympäristön rekisteriportaali
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan on luetteloitu historiallisen ajan arkeologian raportteja vuodesta 2011 alkaen. Sitä vanhempien raporttien tiedot löytyvät pääasiassa Muinaisjäännösten hankerekisteristä.


 SivukarttaSivu päivitetty 29.2.2016
© Museovirasto