Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Historiallinen tie Sipoossa
Historiallinen tie Sipoon Hangelbyn kylänpaikalla. Kuva: V.-P. Suhonen, Museovirasto

Liikenne


Historialliset tiet ovat avain maaseudun ja sen kylien historiallisen ajan arkeologisen kulttuuriperinnön ymmärtämiseen. Tiet ovat yhdistävä linkki asutuksen ja toiminnallisten pisteiden välillä. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat keskiaikaisen ja uuden ajan alun maantienverkoston sekä vanhojen kaukoreittien jäännökset. Tällaisia teitä ovat esimerkiksi Suuri rantatie ja Hämeen Härkätie. Arkeologiseen kulttuuriperintöön lasketaan lisäksi käytöstä pois jäänyt 1700- ja 1800-luvun vaihdetta vanhempi ns. ”kärryajan” tiestö. Yleisessä käytössä olevia teitä ei luokitella muinaisjäännöksiksi, vaikka niihinkin saattaa sisältyä arkeologisesti kiinnostavia rakenteita ja vanhoja tiekerroksia.

Valtaosa Suomen historiallisista teistä on edelleen ainakin osittain liikennöityjä. Maastosta on kuitenkin paikoin löydettävissä tieurina myös niiden vanhoja linjauksia, jotka ovat jääneet jonkin tieoikaisun yhteydessä pois käytöstä. Tienpohjien lisäksi entisaikojen kulkemisesta kertovat mm. siltojen jäännökset, kestikievarien paikat sekä erilaiset merkkikivet kuten virstanpylväät.

Vesiliikenteeseen ja merenkulkuun liittyvät mm. kanavat, veneenvetopaikat, vanhat satamapaikat ja valkamat, kummelit sekä merenkulkijoiden rantakallioihin tekemät hakkaukset.
Kulttuuriympäristön rekisteriportaali
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan on luetteloitu historiallisen ajan arkeologian raportteja vuodesta 2011 alkaen. Sitä vanhempien raporttien tiedot löytyvät pääasiassa Muinaisjäännösten hankerekisteristä.


 SivukarttaSivu päivitetty 2.3.2016
© Museovirasto