Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Nousiainen Palo
Nousiainen, Palo. Kuva: Teija Tiitinen

Maaseudun asutus- ja elinkeinohistorialliset muinaisjäännökset


Museovirasto järjesti vuonna 2014 työseminaarin "Maaseudun asutus- ja elinkeinohistorialliset muinaisjäännökset. Historiallisen asutuksen infrastruktuuri kylistä torppien kautta tervahautoihin ja hiilimiiluihin". Seminaarissa pohdittiin historiallisen ajan arkeologiaan liittyviä käsitteitä, kiinteän muinaisjäännöksen ja muun kulttuuriperintökohteen välisiä eroja sekä eri kenttätyömenetelmien soveltuvuutta historiallisen ajan kohteiden tutkimuksiin. Lisäksi käytiin läpi historiallisen ajan arkeologisen kulttuuriperinnön konkreettisia suojelukysymyksiä, kuten kylänpaikkojen rajaamista ja autioitumisen määrittelyä.  Seminaarin tavoitteena oli selkiyttää ja yhtenäistää alan toimijoiden käsityksiä historiallisen ajan kylien arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja sen suojelun periaatteista.


Kooste seminaarin esitelmistä ja keskustelusta

Esitelmien pdf versiot:
Historiallisen ajan kylien arkeologinen kulttuuriperintö - Georg Haggrén, Helsingin yliopisto
Kylätontit suojelun näkökulmasta - Vadim Adel, Pirkanmaan maakuntamuseo
Kylänpaikka - Muinaisjäännös vai kulttuuriperintökohde? - Veli-Pekka Suhonen, Museovirasto
Kylätontin rajaamisen vaikeus, esimerkkeinä Vantaan Mårtensbyn Lillas ja Kirkonkylä - Andreas Koivisto, Vantaan kaupungin museo
Maaseudun kohteiden arkeologiset tutkimukset, esimerkkinä Euran Kauttua - Kari Uotila, Muuritutkimus ky
Asutus maaseudun kylien "marginaalissa" Ulkokylänmaat, autiopyölit ja torpat - Veli-Pekka Suhonen, Museovirasto
Tervahaudat kylien marginaalialueiden muinaisjäännöksinä - esimerkkinä Kuortaneen Myllymäen tervahauta - Kirsi Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy
Tuhansien tervahautojen ja hiilimiilujen jäljillä - Jouni Taivainen, Metsähallitus

 SivukarttaSivu päivitetty 29.2.2016
© Museovirasto