Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Juankoski Juantehdas
Juantehtaan (Strömsdalin) ruukki on Savon vanhin ja parhaiten säilynyt järvimalmiruukki. Se perustettiin 1746 Vuoksen vesistön Juankoskeen. Kuva: Soile Tirilä (124603:68)

Teollisuus


Muinaismuistolain piiriin voidaan lukea väistynyttä teknologiaa, kuten suoraa vesivoimaa tai höyryvoimaa, edustavien tuotantolaitosten jäännökset. Teollisuushistoriallisia muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi rautaruukkien ja kuparisulattamoiden masuunien, pikiruukkien, lasi- ja keramiikkatehtaiden, kaivosten, sahojen ja uittolaitteiden jäännöksiä. Viime vuosikymmeninä on useita teollisuushistoriallisia kohteita kunnostettu nähtävyyksiksi.

Valtaosa teollisuuskohteista sijoittuu Suomessa 1800-luvulle. 1700-luvun puoltaväliä vanhempien, esiteollisten tuotantolaitosten paikat ovat tutkimuksen kannalta niin merkittäviä, että muinaismuistolain rauhoittamaksi voidaan lukea varsin laajakin alue kaikkine laitoksen toimintaan liittyvine jäännöksineen. Toisaalta nopean teknologisen kehityksen ja tuotannossa tapahtuneiden muutosten vuoksi monet 1900-luvun teollisuudenalat ovat katoamassa ja muuttumassa joltain osiltaan arkeologiseksi kulttuuriperinnöksi. 1700-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkupuolelle ajoittuvien teollisuuslaitosten kohdalla muinaismuistolain rauhoittamiksi voidaan katsoa tuotantoprosessiin olennaisesti liittyvien rakennusten, laitteiden ja rakenteiden jäännökset sekä prosessissa syntyneet merkittävät muodostelmat. 

Teollisuushistorialliset kohteet ovat tavallisesti laajoja toiminnallisia aluekokonaisuuksia, joiden sijaintiin ovat vaikuttaneet mm. energian, useiden eri raaka-aineiden ja työvoiman saatavuus sekä maa- ja vesikuljetusreitit. Teollisuuskohteisiin liittyy yleensä tuotantolaitosten ohella myös sen työntekijöistä, heidän perheistään ja heille palveluista tuottavista henkilöistä muodostuva yhteisö rakennuksineen, kauppoineen, kouluineen ja kirkkoineen.
Kulttuuriympäristön rekisteriportaali
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan on luetteloitu historiallisen ajan arkeologian raportteja vuodesta 2011 alkaen. Sitä vanhempien raporttien tiedot löytyvät pääasiassa Muinaisjäännösten hankerekisteristä.


 SivukarttaSivu päivitetty 29.2.2016
© Museovirasto