Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kenttätöiden laatuohjeet


Museovirasto on yhteistyössä arkeologian alan toimijoiden kanssa laatinut Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa arkeologisten kenttätutkimusten käytäntöjä. Ohjeistus helpottaa kenttätöiden ja niiden tulosten vertailua ja laadun arviointia. Laatuohjeissa määritellään arkeologian alan toimijoiden keskinäisiä rooleja, tehtäviä ja vastuita.

Laatuohjeet on otettu käyttöön huhtikuussa 2013. Ohjeita on päivitetty 2014 ja 2016.

Laatuohjeita kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen laatuarkeologia@museovirasto.fi.

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet


Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet: tausta-aineisto


Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi - ohje 2015
Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää maaseudun historiallisten asuinpaikkojen määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.
Liite: Vanhat kartat ja arkeologinen inventointi: autioitunut asutus isoajakoa vanhemmilla kartoilla. 
Inventointiohjeen liitteessä kuvataan esimerkkitapauksin miten autioituminen ilmenee isoajakoa vanhemmilla kartoilla.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteet - ohje 2015
Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää ensimmäisen maailmansodan aikaisten maalinnoitteiden suojeluun, määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Historialliset tiet - ohje  2017
Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää historiallisten teiden suojeluun liittyviä käytäntöjä. Ohje on tarkoitettu sekä viranomaisille että inventoijille.
Oulu Pakkahuoneen kaivaukset. Kuva Marika Hyttinen, Museovirasto.
Oulun Pakkahuoneen kaivaukset. Kuva: Marika Hyttinen, Museovirasto.


 SivukarttaSivu päivitetty 25.10.2017
© Museovirasto