Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Pietarsaari
Pietarsaaren torilla tutkitaan vuoden 1835 suurpaloa vanhempia rakennusjäännöksiä. Kuva: Esa Mikkola, Museovirasto.

Arkeologisen kulttuuriperinnön tutkimus


Arkeologiseen tutkimukseen kuuluvat löytöpaikkojen tarkastukset, arkeologinen inventointi, kaivaukset sekä näin saadun aineiston käsittely ja tulkinta.

Maastotarkastuksen aiheena on yleensä arkeologeille lähetetty esinelöytö tai ilmoitus maastossa havaitusta muodostumasta. Inventointi tarkoittaa sitä, että jollakin alueella tarkastetaan järjestelmällisesti kaikki tunnetut muinaisjäännökset ja löytöpaikat sekä samalla etsitään maastosta ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä.

Arkeologisessa kaivauksessa muinaisjäännöstä tutkitaan laajoina yhtenäisinä alueina. Koska kaivaus tuhoaa tutkimuskohteensa, on sen dokumentoinnissa oltava erittäin huolellinen. Tarkoitus ei ole vain kerätä löytöjä, vaan tallentaa kartoittamalla ja valokuvaamalla kaikki maassa erottuvat ihmisen toiminnan jäljet. Kaikista havainnosta tehdään muistiinpanot. Niiden perusteella laaditaan tutkimusraportti tulevaa tutkimusta ja suojelua varten. Tutkimusraportit löytyvät Kulttuuriympäristön rekisteriportaalista. Arkeologian tutkimusraportteja on jo 1880-luvulta alkaen.

Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö suorittaa arkeologisia kenttätöitä sekä virkatyönä että tilauksesta. Suurin osa tutkimuksista on rakennus- ja maankäyttöhankkeisiin liittyviä, tilauksesta tehtäviä kenttätöitä. Yksityisten maanomistajien rakennushankkeisiin liittyviä kenttätutkimuksia ja pienimuotoisia tutkimuskaivauksia tekee Museoviraston budjettirahoituksella yksikön koekaivausryhmä.

Museovirastolla on muinaismuistolain nojalla oikeus myöntää lupia muinaisjäännösten tutkimiseen myös muille toimijoille.

Tutkimusluvat

Arkeologisia kenttätyöpalveluja tarjoavia toimijoita

Arkeologian tutkimusraportit Kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit > arkeologia > hae esim. kunnan, kohteen tai tekijän mukaan

Susiluolan tutkimukset SivukarttaSivu päivitetty 1.4.2016
© Museovirasto