Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Usein kysyttyä


Mitä muinaisesineen löytäjälle maksetaan?


Tontiltani on löytynyt muinaisesine, tuleeko Museovirasto tekemään paikalle kaivauksia?


Aikomuksenani on rakentaa omakotitalo tontille, joka on Museoviraston tekemässä kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa luokiteltu arkeologisesti arvokkaaksi alueeksi. Onko rakentaminen kielletty? Entä joudunko maksamaan mahdollisten kaivausten kustannukset?


Laitetaanko löytämäni muinaisesine näytteille Kansallismuseoon?Mitä muinaisesineen löytäjälle maksetaan?


Muinaisesineen löytäjä voi tarjota esinettä lunastettavaksi Kansallismuseon kokoelmiin. Ehtona on, ettei esineen löytöpaikka ole entuudestaan tunnettu kiinteä muinaisjäännös.

Esineille ei ole olemassa "listahintaa", vaan lunastussumma määrätään jokaiselle löydölle erikseen. Hintaan vaikuttaa mm. esineen harvinaisuus, kunto ja se, onko esineen avulla löydetty uusi kiinteä muinaisjäännös - esim. kalmisto tai asuinpaikka. Lunastussummat ovat vaihdelleet muutamasta kymmenestä eurosta satoihin euroihin, yleisin lunastussumma hyväkuntoisesta esineestä on noin 100-200 €. Jalometalliesineiden hinta määräytyy metallin arvon mukaan 25 %:lla korotettuna.


Tontiltani on löytynyt muinaisesine, tuleeko Museovirasto tekemään paikalle kaivauksia?


Muinaisesineen tai kiinteän muinaisjäännöksen löytyminen johtaa vain harvoin kaivauksiin. Ensisijaisena tavoitteena on aina muinaisjäännöksen säilyttäminen tuleville sukupolville. Koska kaivaminen tuhoaa muinaisjäännöksen, tutkimuksia tehdään yleensä vain silloin, kun muinaisjäännös on uhattuna esim. rakennussuunnitelmien vuoksi. Merkittävimmät muinaisjäännökset pyritään säilyttämään kaikissa olosuhteissa.


Aikomuksenani on rakentaa omakotitalo tontille, joka on Museoviraston tekemässä kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa luokiteltu arkeologisesti arvokkaaksi alueeksi. Onko rakentaminen kielletty? Entä joudunko maksamaan mahdollisten kaivausten kustannukset?


Tontti on määritelty inventoinnissa alueeksi, jolla arkeologinen kulttuurikerros on todennäköisesti säilynyt. Varmoja siitä ei voida olla, ellei asiaa ole selvitetty kaivaustutkimuksin. Rakentaminen ei ole kielletty, mutta Museovirastolle tulee varata mahdollisuus seurata perustusten kaivamistöitä ja dokumentoida mahdollisesti esiin tulevat arkeologiset jäännökset. Yksityishenkilö, joka toteuttaa pientä rakennushanketta, ei joudu korvaamaan arkeologisten kaivausten kustannuksia, vaan ne tehdään virkatyönä.


Laitetaanko löytämäni muinaisesine näytteille Kansallismuseoon?


Kansallismuseon perusnäyttelyssä on esillä vain murto-osa arkeologisista esinekokoelmista. Esihistorian näyttelyyn pyritään saamaan ensisijassa esille suurempia kokonaisuuksia, esim. kokonaisia hautoja tai yhden asuinpaikan löytöaineistoa. Yksittäistä esineistä on näytteille asetettu esimerkkejä eri esihistorian jaksoille ominaisista esinetyypeistä. Myös harvinaisemmat, poikkeuksellisen merkittävät löydöt - "huippuesineet" - pääsevät Kansallismuseon näyttelyyn.

Vaikka esine ei päätyisikään Kansallismuseon perusnäyttelyyn, monet löydöt ovat kuitenkin yleisön nähtävissä museon vaihtuvissa teemanäyttelyissä: Museoviraston kokoelmissa olevia esineitä lainataan jatkuvasti myös eri puolille maata esihistoriasta kertoviin näyttelyihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 SivukarttaSivu päivitetty 5.1.2012
© Museovirasto