Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Gustav Adolfin hylkypuistoUittoon liittyviy rakenteita KorkeakoskellaLuvian Ryyvyskerin hylkySukeltajat lyhdyssy kuvaamaan hylkyyKivirakenne Kouvolan VuohijyrvessyHankolainen hylky palapeli pitkin meren pohjaaLapinjyrvelty lyytynyt ruuhiPantapaalutuksen koekaivaus Suomenlinnassa

Vedenalainen kulttuuriperintö


Veden alla sijaitsevia jäänteitä ihmisen toiminnasta nimitetään vedenalaiseksi kulttuuriperinnöksi. Yhdessä vedenalaisen löytöympäristönsä kanssa ne muodostavat vedenalaisen kulttuurimaiseman. Usein kulttuuriperinnön vaaliminen ja vedenalaisen luonnon suojelu kulkevat käsi kädessä, molemmat edistävät toisiaan.

Museovirasto ylläpitää muinaisjäännösrekisteriä, vastaa vedenalaisten muinaisjäännösten suojelusta, käsittelee vedenalaisten muinaisjäännösten tutkimuslupa-anomukset, antaa lausuntoja vesirakennushankkeiden vaikutuksista vedenalaiseen kulttuuriperintöön ja tekee yhteistyötä harrastajasukeltajien kanssa.

Muinaisjäännösrekisterissä on tiedot yli 1800 vedenalaislöydöstä, joista 740 on rauhoitettuja muinaisjäännöksiä. Vedenalaiset muinaisjäännökset tai muinaisjäännösalueet voidaan jakaa karkeasti tyyppeihin:

  • Laivojen, veneiden ja ruuhien hylyt
  • Vedenalaiset rakenteet, esim. satama- ja puolustuslaitteet, kalastukseen liittyvät rakenteet
  • Satamapaikat
  • Haaksirikkopaikat, toisinaan jäljellä on pelkästään alukseen kuulunutta irtaimistoa ja lastia, toisinaan myös aluksen jäänteet saattavat olla lähistöllä
  • Meritaistelupaikat, jotka saattavat sisältää useita sota-alusten hylkyjä ja niihin kuulunutta esineistöä
  • Veden alle jääneet asuin- ja hautapaikat
  • Uhripaikat
  • Irtolöydöt
Muinaismuistolaki

Muinaisjäännösrekisteri
Hylyt löytyvät rekisteristä valitsemalla tyyppi-kohdasta Alusten hylyt.

Muinaisjäännösten hankerekisteri
Vedenalaisten kenttätöiden raportteja löytyy hankerekisteristä kirjoittamalla kohtaan teema joko Hylyt tai Vedenalaiset rakenteet.


 SivukarttaSivu päivitetty 21.4.2017
© Museovirasto