Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Sukeltajat lähdössä kuvaamaan hylkyä
Sukeltajat lähdössä kuvaamaan hylkyä Kotkan edustalla. Kuva: Eeva Vakkari, Museovirasto

Ohjeita suojeluun ja tiedon keruuseen

Hylkykohteet ja muut historialliset vedenalaisrakenteet ovat kiehtovia sukelluskohteita ja arvokkaita tutkimuskohteita. Ne ovat yhteistä kulttuuriperintöä, joka tarjoaa sukeltajille elämyksiä ja antaa tietoa historiastamme.

Jokainen sukeltaja voi omalta osaltaan edistää kohteiden säilymistä toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä. Sukeltajat ovat myös mukana lisäämässä tietoa vedenalaisista kulttuuriperintökohteista.

Rauhoitetuille eli yli sata vuotta sitten uponneille hylyille ja muille vedenalaisille muinaisjäännöksille saa tehdä virkistyssukelluksia. Hylkyjä ja muita kohteita saa katsella ja kuvata ilman museoviranomaisten lupaa. Muinaismuistolakia on luonnollisesti noudatettava eli rauhoitettuja kohteita ei saa muuttaa eikä vahingoittaa sukellusten aikana eikä esineitä tai rakenneosia saa nostaa. Ankkurointi on tehtävä riittävän kaukana hylystä siten, että ankkuri ei osu kohteeseen. Kokonaisina säilyneisiin hylkyihin ei saa sukeltaa sisään. Näin toimimalla vedenalaiskohteet säilyvät tulevienkin sukeltajien iloksi.

Neljälle rauhoitetulle kohteelle on määrätty muinaismuistolain perusteella suoja-alue. Nämä kohteet ovat St. Nikolain-hylky Kotkan edustalla sekä S:t Mikaelin, Vrouw Marian ja ns. Gråharunan hylyt Länsi-Turunmaan saaristossa. Näitä suojellaan virkistyssukellusten aiheuttamalta kulumiselta, ja siksi sukelluslupia myönnetään lähinnä tutkimustarkoituksiin.
Suoja-aluehylyt


 SivukarttaSivu päivitetty 13.7.2015
© Museovirasto