Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kansainvälinen yhteistyö vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelussa


Vedenalaista kulttuuriperintöä pyritään suojelemaan kansallisen lainsäädännön lisäksi kansainvälisten sopimusten, ohjeistuksien ja julistusten avulla.

Unescon yleiskokouksessa vuonna 2001 hyväksytty sopimus vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi korostaa vedenalaisen kulttuuriperinnön merkitystä osana kansojen ja valtioiden yhteistä kulttuuriperintöä. Sopimuksen keskeisen suojeluperiaatteen mukaan kulttuurihistorialliset löydöt on hyvä säilyttää ensisijaisesti löytöpaikoillaan. Silloin kun kohteista tutkimusten yhteydessä nostetaan esineitä tai osia, on konservoinnin ja hallinnoinnin avulla varmistettava kulttuuriperinnön pitkäaikainen säilyminen. Kulttuuriperintöä ei saa nostaa vedestä taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi eikä kulttuuriperintökohteesta peräisin olevaa tutkimusaineistoa pidä peruuttamattomasti hajottaa. Vedenalaiseen kulttuuriperintöön kohdistuvan kaivaustoiminnan tulee olla viranomaisen valtuuttamaa. Yleisen tietoisuuden ja kohteiden kunnioittamisen edistämiseksi vastuullista ei-kajoavaa pääsyä kohteille tulee rohkaista, ellei se ole erityisessä ristiriidassa suojelun kanssa. Kansainvälinen yhteistyö, tutkimus ja koulutus edesauttavat suojelun onnistumista.

Museovirasto on mukana Itämerenmaiden yhteistyössä, jossa kehitetään keinoja vedenalaisen kulttuuriperinnön suojeluun. Vedenalaisen kulttuuriperinnön teemaryhmä on tuottanut ohjeistuksen alueen vedenalaisen kulttuuriperinnön yhtenäisestä hallinnoinnista ja hoidosta. "Code of good Practice for the management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region (COPUCH) listaa yhteisesti hyväksytyt periaatteet vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelulle, hallinnoinnille ja tutkimukselle.

ICOMOSin (International Council of Monuments and Sites) julistuksessa vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta ja hoidosta linjataan arkeologisesti ja tutkimuksellisesti hyväksyttäviä vedenalaista kulttuuriperintöä koskevia toimintatapoja.

Suomi on mukana Europae Archaeologiae Consiliumin (EAC) vedenalaisryhmän työryhmässä. EAC ensisijainen tavoite on tarjota yhteistyömahdollisuuksia ja tukea kulttuuriperinnön hallintoon, hoitoon ja suojeluun liittyvissä kysymyksissä Euroopan alueella toimiville kansallisille suojeluviranomaisille.
Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusopimus ”Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage”

ICOMOSin julistus vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta ja hoidosta

Code of good Practice for the management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Region (COPUCH-ohjeistus)

Vedenalaisen kulttuuriperinnön (Underwater Heritage) teemaryhmän verkkosivut

European Archaeological Council


 SivukarttaSivu päivitetty 13.7.2015
© Museovirasto