Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Pori Kallonlahden hylky
Porin sataman alueella sijaitseva Kallonlahden hylky dokumentoitiin ennen kuin se jäi sataman laajentamisen alle. Historiallisten lähteiden perusteella hylky tunnistettiin todennäköisesti olevan ruotsalainen priki Carl, joka upposi Mäntyluotoon myrskyssä vuonna 1876. Kuva: Riikka Tevali, Museovirasto

Vedenalainen kulttuuriperintö ja rakentaminen


Muinaismuistolaki velvoittaa yleisen tai suuren yksityisen vesirakennushankkeen vastuutahon sekä vesialuetta koskevan kaavoitushankkeen vastuutahon ottamaan hyvissä ajoin selvää siitä, tuleeko hanke koskemaan vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Jo hankevalmistelun alkuvaiheessa on syytä olla yhteydessä Museovirastoon, joka on ainoa vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta vastaava viranomainen. Museovirasto arvioi tuleeko hankkeen valmistelun yhteydessä teettää vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyviä selvityksiä. Silloin, kun kattavaa tietoa vedenalaisten muinaisjäännösten sijainneista ei ole ja löytöjen arvioidaan kuitenkin olevan hankealueella mahdollisia alueen käyttöhistorian perusteella, Museovirasto esittää arkeologisen vedenalaisinventoinnin tekemistä hankkeen suunnitteluvaiheessa. Joskus on syytä tehdä vedenalaiskohteen tarkistus tai ruoppauksen valvontaa.

Jos tunnettu vedenalainen muinaisjäännös tulee vahingoittumaan tai tuhoutumaan hankkeen seurauksena, Museoviraston kanssa neuvotellaan ja sovitaan sopivasta menettelystä. Muinaisjäännös voidaan muinaismuistolain mukaisesti tutkia hankkeen vastuutahon kustantamana, jotta tieto saadaan talteen vaikkei itse kohde säilykään.

Hankkeiden vastuutahot voivat tilata vedenalaisarkeologisia selvityksiä haluamaltaan kenttätyöpalveluja tarjoavalta yritykseltä. Museovirasto neuvoo tarvittaessa selvityksen tilaamisessa. Arkeologisissa kenttätöissä on noudatettava Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita.
Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet

Arkeologisten kenttätöiden tilaaminen – Meriarkeologisia kenttätyöpalveluja suorittavia toimijoita SivukarttaSivu päivitetty 6.8.2015
© Museovirasto