Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Luvian Ryöväskerin hylky
Luvian Ryöväskeristä löytyi talonpoikaisaluksen hylky mökkirannasta. Se ajoitettiin puun vuosilustojen avulla 1800-luvulle. Kuva: Riikka Tevali, Museovirasto

Vedenalaislöydöstä ilmoittaminen


Museovirasto saa vuosittain kymmeniä ilmoituksia erilaisista vedenalaisista löydöistä. Hylkylöytöjä ilmoittavat sukeltamista ja viistokaikuluotaamista harrastavat sukeltajat. Kesämökkiläiset ilmoittavat rantavesien yksipuisista ruuhista ja kalastuslaitteiden jäänteistä. Tieto karttuu myös vesillä liikkuvien viranomaisten ansiosta ja vesirakennushankkeiden valmisteluun liittyvien vedenalaisinventointien seurauksena. Sellaisen hylyn tai hylyn osan löytymisestä, jonka voidaan olettaa olleen uponneena yli sadan vuoden ajan, tulee muinaismuistolain mukaan ilmoittaa Museovirastolle. Löydöistä voi ilmoittaa Museovirastoon sähköisellä löytöilmoituskaavakkeella tai sähköpostitse. Myös maakuntamuseoihin ja rajavartiolaitokseen voi ilmoittaa löydöistä. Ne välittävät tiedon Museovirastoon.

Alle sata vuotta sitten uponneen sotalaivanhylyn ja/tai siihen kuuluvan irtaimiston löytäjän tulee ilmoittaa löydöstään Sotamuseoon. Suomen aluevesillä olevat sotalaivanhylyt ovat kansallisuudesta riippumatta Puolustusvoimien hallinnassa. Sotamuseo myöntää sukelluslupia näihin hylkyihin. Sotamuseon yhteystiedot ovat: sotamuseo@mil.fi, puh. 0299 53 0241 tai 0299 53 0251.

Löytöjen ilmoittajat auttavat luomaan kokonaiskuvaa monipuolisesta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstämme.
Ohjeet vedenalaisen muinaisjäännöksen löytäjälle

Ilmoitus vedenalaislöydöstä


 SivukarttaSivu päivitetty 8.9.2015
© Museovirasto