Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Hankolainen hylky palapeli pitkin meren pohjaa
Hankolainen hylky palapeli pitkin meren pohjaa. Kuva: Eveliina Salo, Museovirasto

Vedenalaisarkeologiset tutkimukset


Arkeologiseen tutkimukseen veden alla kuuluvat löytöpaikkojen tarkastukset, vedenalainen inventointi sekä kohteilla tehdyt tutkimukset mukaan lukien kentältä kootun aineiston käsittely ja tulkinta.

Vedenalaislöytöjen tarkastuksia tehdään niillä uusilla kohteilla, joita harrastajasukeltajat, museot ja muut historiasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt ilmoittavat Museovirastolle. Vedenalaisen inventoinnin tarkoituksena on kartoittaa kaikki vedenalaislöydöt etukäteen määrätyllä vesialueella. Useimmiten inventointi tehdään vesirakennushankkeen vuoksi: halutaan varmistua siitä, että rakentamisen yhteydessä ei tuhoudu tutkimattomia vedenalaisia muinaisjäännöksiä.

Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö tekee löytöjen tarkastuksia virkatyönä. Lisäksi Museovirasto myöntää tutkimuslupia mm. sukellusseuroille ja museoille. Kenttätoiminnan tulokset kootaan Museoviraston arkistoon, joka on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.  Kenttätyöraportteja on myös muinaisjäännösten hankerekisterissä.

Vedenalaisarkeologisten kenttätöiden tutkimuskohteena on usein aluksen hylyn runko ja esineistö. Kohde dokumentoidaan systemaattisesti mittaamalla ja kuvaamalla. Työtä tehdään sukeltamalla ja erilaisilla luotausmenetelmillä. Jos muinaisjäännös on historialliselta ajalta, sen ajoitusta ja alkuperää voidaan selvittää myös arkistotutkimusten avulla. Arkeologi käyttää usein apunaan muita tieteenaloja. Esimerkiksi kohteen ympäristöoloja voidaan selvittää biologien ja geologien kanssa.

Arkeologin tavoitteena on löytökokonaisuuden kartoittaminen, tulkinta ja ymmärtäminen, ei yksittäisten esineiden poimiminen. Kenttätöiden jälkeen tehdään tutkimusraportti ja konservoidaan mahdolliset esinenostot. Vedestä nostetut esineet tuhoutuvat helposti ilman konservointia.

Mäntyharju Muurahaisniemi
Mäntyharjun Muurahaisniemen kivikautisen asuinpaikan rantavedessä kaivetaan koekuoppaa. Kuva: Mari Salminen, Museovirasto


Vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimusta koskeva Unescon ohjeistus (Manual for Activities directed at Underwater Cultural Heritage)

Muinaisjäännösten tutkimusluvat

Vedenalaislöytöjen konservointi

Muinaisjäännösrekisteri
Hylyt löytyvät rekisteristä valitsemalla tyyppi-kohdasta Alusten hylyt.


Muinaisjäännösten hankerekisteri
Vedenalaisten kenttätöiden raportteja löytyy hankerekisteristä kirjoittamalla kohtaan teema joko Hylyt tai Vedenalaiset rakenteet


 SivukarttaSivu päivitetty 21.8.2015
© Museovirasto