Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Sijainti ja hylyn kuvailu


Sijainti

Vrouw Marian sijainti

Vrouw Maria sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston erityisrajoitusalueella, jossa liikkuminen on luvanvaraista. Hylyn sijaintipaikka on myös Saaristomeren kansallispuiston Natura-aluetta.


Hylky sijaitsee tuulille alttiissa paikassa ulkosaaristossa, avomeren äärellä, matalikkojen reunustamassa pienessä syvänteessä. Alueen merenpohjan muodostaa paksu liejusavi-/savikerrostuma, jonka pintaosa on hiekkaa. Syvyys hylyn sijaintipaikalla on 41 metriä, joten lämpötila pohjassa on jatkuvasti alhainen. Itämeren altaan reunalla esiintyy voimakkaita virtauksia ja oletettavasti muutokset Itämeren hydrografiassa tuntuvat siellä heti.

 

Hylyn suoja-alue

Vesialueen omistaja Metsähallitus ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä vastaava Museovirasto ovat toukokuussa 2000 sopineet Vrouw Maria -hylyn suoja-alueen rajoista. Suoja-alue on ympyrän muotoinen ja sen halkaisija on 1500 metriä. Sen sisäpuolella ovat kiellettyjä alusten ankkuroiminen ja sukeltaminen, elleivät ne liity vaarassa olevan aluksen meripelastustoimintaan tai Museoviraston ohjaamaan tutkimustoimintaan. Aluetta valvoo merivartiosto. Joulukuussa 2006 Lounais-Suomen ympäristökeskus vahvisti suoja-alueen rajat. Hylyn valvonnan tilanne tarkastetaan säännöllisesti eri viranomaisten yhteistyökokouksessa. Valvonta on todettu toistaiseksi riittäväksi.


Vrouw Maria sijaitsee Saaristomeren erityisrajoitusalueella, jolla liikkuminen on luvanvaraista. Tästä syystä monikaan ei ole nähnyt Vrouw Marian sijaintipaikan maisemaa pinnan päältä. Katso nyt tämä maisema kuvattuna kesäkuussa 2012 R/v Muikun yläkannelta. Muikku on kuvaushetkellä sijainnut lähes suoraan hylyn päällä. Kuvaus alkaa pohjoisluoteen puolella sijaitsevalta Namnlösan-luodolta ja kiertää myötäpäivään täyden kierroksen.

Namnlosan ilmakuva

Vrouw Maria -hylyn kuvailu


Vrouw Marian hylky on säilynyt rakenteeltaan pitkälti ehjänä. Se on asettunut pohjaan kölilleen, hieman styyrpuurin puolelle kallistuneena. Noin 26 metriä pitkästä ja seitsemän metriä leveästä hylystä näkee sen olleen kaksimastoinen, rungoltaan tasasaumainen, peräpeilinen ja tylppäkeulainen alus. Keula ja kyljet ovat säilyneet ehjinä, mutta haaksirikon vauriot ja pelastustoimet näkyvät perän alueella. Peräsin puuttuu kokonaan ja viisimetrinen peräsinpinna on poikittain peräkannen päällä hylyn styyrpuurin puolella. Peräpeili on pahoin vaurioitunut, suurin osa sen rakenneosista makaa perän takana pohjalla.

Kansilaudoitus on pääosin paikoillaan, mutta muutamia lankkuja on romahtanut aluksen sisään. Kansitasolla on runsaasti erilaisia rakenneosia, joiden seassa ovat kansihytin jäännökset. Kannella on myös paljon pudonneita takilan osia. Rungon sisään näkee avoimeksi vaurioituneesta perästä ja perässä styyrpuurin puolella olevasta lastausluukusta sekä kahdesta kannella olevasta avoimesta luukusta. Kannen luukuista näkee lähes täynnä olevaan pääruumaan ja aluksen etuosan sisätiloihin. Laivan keittiön sijainnin voi päätellä ankkuripelin etupuolella kansitasoon ulottuvasta piipun hormista. Hylyn sisäosissa on siten erotettavissa keulassa sijainnut keittiö ja miehistön tilat, lastiruuma keskellä ja perähytti. Lisäksi pääruuman alla on toinen lastitila, johon oletettavasti oli sijoitettu lastiin kuulunut sokeri.

Vrouw Maria oli käytännölliseksi rakennettu kauppalaiva. Lastitilan osuus sisätiloista on suuri ja ulkonäkö on arkinen verrattuna esimerkiksi koristeelliseen sotalaiva Vasaan. Kuitenkin hylyssä on joitakin kaiverruksin koristeltuja osia.

Hylyn kahdesta mastosta jäljellä olevat alaosat nousevat noin 22 - 24 metrin syvyyteen. Mastot ovat olleet kolmiosaisia ja niiden ylimmät osat ovat säilyneet hylyn styyrpuurin puolella pohjalla. Samalla alueella on myös ankkuri. Sen toinen haara on kaivautunut kokonaan pohjan sisään, mikä paljastaa hylyn lepäävän alkuperäisellä haaksirikkopaikalla. Toinen laivan ankkureista roikkuu edelleen paikoillaan paapuurin parraslaidalla. Ankkuripeli on ehjä ja sen tukissa on vielä kiinni yksi vääntökanki. Molemmat laivapumput ovat edelleen pystyssä ja toisessa on männän varsi vielä tallella.

Hylyn ehjä rakenne antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden selvittää 1700-luvun lopun kauppalaivan ominaisuuksia, jotka liittyvät yhtä lailla lastaukseen ja tavarankuljetukseen kuin aluksen purjehdusominaisuuksiin. Vrouw Marian avulla saadaan tietoa myös laivanrakennuksesta, joka oli hyvin merkityksellinen tuotantoala mm. Hollannissa ja Britanniassa.

 SivukarttaSivu päivitetty 24.11.2014
© Museovirasto