Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tutkimukset vuonna 2000


Sukeltajia veneessä Vrouw Marian hylyllä
 Kesä-heinäkuun vaihteessa 2000 Vrouw Maria -hylyllä järjestettiin tutkimusleiri, jonka tavoitteena oli saada lisätietoa hylystä arkeologisena kokonaisuutena. Tietoa kerättiin pääasiassa hylkyä kuvaamalla. Kuvamateriaalia tarvitaan jatkotutkimusten suunnittelun avuksi.

Sukeltajia veneessä Vrouw Marian hylyllä
 Suomen merimuseon järjestämiin tutkimuksiin Nauvossa osallistui vapaaehtoisina sukeltajina mm. Teredo Navalis ry:n ja Pro Vrouw Maria ry:n jäseniä. Tutkimusleirillä sukellettiin kahdeksana päivänä yhteensä 82 kertaa, joista kertyi tehokasta tarkasteluaikaa hylyssä noin yhden vuorokauden verran. Kaikkiaan hylkyä videoitiin sukellusten aikana yli neljä tuntia. Lisäksi otettiin runsaasti valokuvia. Mittaamalla selvitettiin lastin sijoittumista ruumassa ja tarkastettiin hylyn pituus.

Käsitykset hylyn keulan ja perän rakenteista selkenivät kuvauksissa. Keularangan alaosa on ollut hollantilaisille aluksille tyypillinen. Vrouw Marian takilasta saatiin runsaasti uusia havaintoja. Mastot ovat olleet kolmiosaisia ja niiden ylimmät kappaleet ovat säilyneet hylyn styyrpuurin puolella pohjassa 41 metrin syvyydessä. Merkittävänä havaintona pidetään myös takilan osien vierestä löytynyttä, ennestään havaitsematonta ankkuria. Se on kaivautunut pohjaan niin, että toinen haara on kokonaan pohjan sisässä. Meriselityksessä kerrotaan, että yksi laivan ankkureista pudotettiin haaksirikon jälkeen aivan rungon viereen.

Myös Vrouw Maria hylkyyn liittyvää arkistotutkimusta on tehty. Suomen merimuseon toimeksiannosta venäläinen historian tieteiden tohtori Pavel Krotov on etsinyt Vrouw Mariaan liittyviä papereita Pietarin ja Moskovan arkistoista. Huolimatta eri arkistojen laajasta läpikäynnistä on tulos ollut varsin vaatimaton. Ainoat löydetyt paperit liittyvät haaksirikon jälkeen pelastetun tavaran toimittamiseen Venäjälle. Ne oli ainakin osittain kuljetettu Haminan tullin kautta.

Suomen merimuseosta on oltu yhteydessä myös Pietarin Eremitaasiin, jonka henkilökunta on käynyt läpi Eremitaasin arkistoja. Myös siellä tulos on ollut huono huolimatta siitä, että Eremitaasissa säilytetään kreivi Galitzinin arkistoa. Galitzin oli yksi Vrouw Marian lastina olleiden taulujen omistajista. Arkistotietojen vaietessa korostuu arkeologisin keinoin saatavan tiedon merkitys.

Ankkuripelin tukki
 Kuva: Juha Flinkman
Ankkuripelin tukki. Kuva: Juha Flinkman
Perän lastausaukko
 Kuva: Juha Flinkman
Perän lastausaukko. Kuva: Juha Flinkman
Keularangan yläosa
 Kuva: Petteri Airanne (2000)
Keularangan yläosa
Kuva: Petteri Airanne (2000)
Ankkuri paapuurin puoleisella partaalla
 Kuva: Juha Flinkman (2000)
Ankkuri paapuurin puoleisella partaalla
Kuva: Juha Flinkman (2000)

 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto