Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tarkastusmatka Vrouw Maria -hylylle 23. - 27.7.2007


Tavoitteet


Tarkastusmatkan tavoitteet liittyivät yleisesti hylyn suojeluun. Hylyn kunnossa tapahtuvien muutosten havaitsemiseksi täytyy hylky tarkastaa määrävälein. Edellisen kerran hylylle päästiin sukeltamaan keväällä 2004.

Kunnon kehityksessä tapahtuvia muutoksia valvotaan seurantakuvauksen avulla. Tarkastusmatkan tavoitteena oli saada otettua kattavasti seurantakuvat valvontapisteistä. Tarkastuskuvausten ohessa oli tarkoitus jatkaa hylyn kuvaamista suurelle yleisölle tarkoitettuun kirjaan, joka on yhteisprojekti Museoviraston ja kirjaa valmistavan työryhmän välillä.

Hylkypuun kuntoa on ryhdytty tutkimaan yhteistyössä Helsingin yliopiston, Kasvimuseon ja Kansallismuseon konservointilaboratorion kanssa. Laboratoriossa tehtäviä analyyseja varten oli tavoitteena nostaa puuta näytemateriaaliksi. Hylkypuun lisäksi pohjassa on puunäytteitä, jotka ovat olleet siellä viisi vuotta. Näistä näytteistä oli tavoitteena nostaa aerobisten olosuhteiden puunäytteet ja anaerobisissa olosuhteissa olleita näyteputkia. Aerobisilla näytteillä tarkoitetaan puukappaleita, jotka ovat olleet vedessä pohjan yläpuolella hylyn vieressä. Anaerobiset puunäytteet on kaivettu hylyn viereen pohjasedimenttiin. Myös hylkypuuta oli tavoitteena nostaa analysoitavaksi.

Rungon kunnolle tällä hetkellä suurimman riskin muodostavat pystyssä olevat mastot. Niiden on aikaisempina vuosina havaittu liikkuvan, mutta liikkeen laajuutta ei ole pystytty selvittämään. Tarkastusmatkan tavoitteena oli kiinnittää mastoon heilumisliikettä seuraava mittalaite.

Miehistön tiedetään yöpyneen haaksirikon aikana läheisellä luodolla. Leiripaikan jälkiä ei ole aikaisemmin yritetty mitenkään paikallistaa. Metsähallitukselta saatiin lupa maihinnousuun ja lähisaarilta oli tarkoitus etsiä jälkiä leiristä metallinilmaisimen ja maaperäkairalla otettujen näytteiden avulla.

Tarkastussukelluksia seuraamaan oli kutsuttu Metsähallituksen Velmu-kartoitusryhmä, joka kartoittaa hylyn suoja-alueen vedenalaisen luonnon myöhemmin elokuussa. Tutkimuksiin oli kutsuttu tutustumaan lisäksi Paraisilta sukellusseura Pargas Tumlare. Seuran jäsenet ovat etsineet Vrouw Marian hylkyä ensimmäisen kerran jo vuonna 1972.

Organisaatio


Tarkastusmatkan suunnittelusta, toteutuksesta ja kustannuksista vastasi Museoviraston meriarkeologian yksikkö. Tarkastusmatka alkoi Kasnäsistä klo 10 maanantaiaamuna 23.7.2007, jonne tukialuksena toimiva m/s Teredo oli siirtynyt Helsingistä. Kasnäsissä alukseen pakattiin sukeltajien varusteita ja seoskaasusukeltajien kaasupulloja. Kaasupullojen säilytyksessä saatiin virka-apua Metsähallituksen opastuskeskuksesta Sinisimpukasta.

Tarkastusmatkalle osallistuivat Museoviraston henkilökunnasta yli-intendentti Marja Pelanne, konservaattori Ulla Klemelä, työmestari Pekka Paanasalo ja tutkija Minna Leino. Vedenalaisesta seurantakuvauksesta huolehti ammattikuvaaja Petri Puromies sukellusparinaan Merentutkimuslaitoksen erikoistutkija Juha Flinkman. Videokuvauksesta huolehti Hylkytutkimusryhmä, johon kuuluivat seoskaasusukeltajat Pasi Raasakka, Jussi Kaasinen ja Tuomas Pensala.

Tarkastusmatkan muonituslogistiikasta huolehti Helsingin yliopiston merihistorian amanuenssi Anne Ala-Pöllänen. Samalla hän tallensi kuvaamalla tarkastusmatkan arkea. Maatukikohtana käytettiin Bodön vanhaa merivartioasemaa, joka saatiin virka-apuna korvauksetta käyttöön Länsi-Suomen merivartiostolta. Tukialuksen päällikkönä toimi Kenneth Lindström ja miehistönä Kalle Salonen. He olivat molemmat mukana jo Rauno Koivusaaren johtamassa etsintäryhmässä vuonna 1999, jolloin Vrouw Maria hylky löytyi.

Toteutus


Maanantai 23.7.2007


Siirtyminen Kasnäsistä Bodön vanhalle merivartioasemalle ja aseman siivous. Tuuli oli liian kova, jotta tukialuksella olisi päästy hylyn yläpuolelle. Silti apuvene Meri 2 vei pienen ryhmän arvioimaan tilannetta suoja-alueelle. Tuolloin saatiin GPS- koordinaatit kahdelle kiinnityspoijulle ja voitiin tarkemmin suunnitella sukellusoperaatioita seuraaville päiville. Samalla arvioitiin myös Vrouw Maria –miehistön mahdollista rantautumispaikkaa, sillä tuuliolosuhteet olivat lähes vastaavat kuin haaksirikon aikana vuonna 1771.

Tiistai 24.7.2007


Kova tuuli esti sukellustoiminnan. Vrouw Marian miehistön majoituspaikan etsintä estyi myös kovan tuulen vuoksi.

Keskiviikko 25.7.2007


Työpäivä alkoi klo 3:45 kun tukialus m/s Teredo lähti kohti Vrouw Maria –hylyn suoja-aluetta, jonne saavuttiin kuuden aikaan. Aluksi paikannettiin hylky ja laskettiin sen viereen opasköysi sukeltajia varten. Suoja-alueella oli voimakkaat mainingit pitkään jatkuneen tuulen vuoksi ja tukialus keinui yhden poijun varassa. Ensimmäisenä sukelsivat Pasi Raasakka ja Jussi Kaasinen, jotka siirsivät opasköyden painon hylyn viereen. Näkyvyys hylyssä oli todella huono, mutta käytettävissä olleilla kameravälineillä saatiin tuotettua kuitenkin hyvää seurantakuvaa hylystä. Toisena sukelsivat Petri Puromies, Juha Flinkman ja Tuomas Pensala. Puromies kuvasi hylkyä Flinkmanin ja Pensalan valaistessa kuvattavia yksityiskohtia.

Iltapäivän uusintasukelluksella koko viiden hengen sukellusryhmän meni veteen yhtä aikaa. Jussi Kaasisen suunnittelema ja valmistava mittalaite mast-o-meter kiinnitettiin hylyn isomastoon. Kiinnityskohta oli maston esselin alapuolella. Kiinnitysoperaatio kuvattiin kahdella kameralla. Kiinnittämisen jälkeen sukeltajat laskeutuivat hylyn kansitasolle, jossa valittiin puunäyte, joka siirrettiin nostopussiin.

Hylkytutkimusryhmän noustua pinnalle meni Vrouw Maria hylyn tarkastamaan Metsähallituksen Velmu-työryhmä. Velmu –työryhmän on tarkoitus kartoittaa Vrouw Maria –hylyn suoja-alue tarkemmin elokuussa.

Tuuli nousi iltaa kohden ja muutti suuntaansa, joten tukialus jouduttiin irrottamaan poijusta. Mukana oli kaksi apuvenettä, joista toisen hinausköysi imeytyi tukialuksen potkuriin. Sukeltaja kävi katkaisemassa köyden, jonka jälkeen aloitettiin siirtyminen Bodöseen. Matkan aikana katsottiin päivällä taltioitu kuvamateriaali. Torstain tuuliennusteet olivat myös varmistuneet ja arvion mukaan mahdollinen sukellusoperaatio olisi toteutettavissa noin klo 12 - 15. Saavuttiin Bodöseen klo 20.

Torstai 26.7.2007


Lähdettiin kohti hylkyä klo 10. M/s Teredoa seurasi Pargas Tumlare yhdistyksen tukialus Calypso. Yhdistyksen jäsenet siirtyivät merellä tukialus m/s Teredoon seuraamaan sukellustoimintaa. Petri Puromies ja Juha Flinkman hoitivat kuvauksen hylyn kuntoseurantaa varten. Tuuli nousi iltapäivää kohden mentäessä ja sukellustoiminnan jälkeen siirryttiin suojaisempaan paikkaan Storskärin luokse. Sieltä käsin Meri 1 -apuvene vei viiden hengen tutkimusryhmän haaksirikkopaikan läheisille Gråklåppen- ja Släta Måsskär –luodoille. Släta Måsskäristä löytyi suojaisa kohta ja useampia helposti lähestyttäviä kalliorantoja. Metallinilmaisimella ei tehty esinelöytöjä, joiden perusteella yöpymispaikka voitaisiin päätellä varmemmin. Siirryttiin Bodöseen, johon saavuttiin klo 19.

Perjantai 27.7.2007


Siivottiin ja tyhjennettiin Bodön vanha merivartioasema. Lähdettiin kohti Kasnäsiä klo 10. Saavuttiin Kasnäsiin klo 14, jossa purettiin tavarat autoihin. Tukialus m/s Teredo jäi Kasnäsiin odottamaan sunnuntaina saapuvaa Egelskärin keskiaikaisen haaksirikkopaikan tutkimusryhmää.

Lopuksi


Tarkastusmatkan työtehtävät oli suunniteltu toteutettavan kahden päivän aikana ja tällä kertaa keliolosuhteet sallivat ainoastaan puolentoista päivän työt Vrouw Maria hylyllä. Tarkastusmatkalle asetetuista tavoitteista toteutumatta jäi aerobisten ja anaerobisten puunäytteiden nostot. Tukialusta ei saanut hylyn yläpuolelle, jotta näytteet olisi voitu paikantaa robottikameran avulla. Näkyvyysolosuhteet sukeltajien suorittamalle näytteiden hakemiselle olivat liian haastavat.

Maston heiluntaliikettä taltioiva mittalaite haetaan pois syysmyrskyjen jälkeen. Muuten hylyn kunnossa ei ole havaittavissa muutosta ja seurantaa voidaan jatkaa kuten aikaisemminkin. Tällä tavalla toteutettuna maksoi Vrouw Maria hylyllä sukeltaminen noin 500 €/tunti. Summassa ei ole huomioitu palkkakuluja eikä vapaaehtoisen työn määrää, joka oli yli puolet käytetystä työajasta.

Lämmin kiitos kaikille tarkastusmatkaan osallistuneille ja tarkastusmatkalla työryhmää avustaneille henkilöille ja organisaatioille!

Hylkysaaressa 30.7.2007

Minna Leino

Konservaattori Ulla Klemelä nostamassa säilytysvettä puunäytteille. Avustamassa Kalle Salonen.
 Kuva: Minna Leino (2007) Konservaattori Ulla Klemelä nostamassa säilytysvettä puunäytteille. Avustamassa Kalle Salonen. Kuva Minna Leino, Museovirasto
Isomastoon asennettu mittalaite tallentaa maston heilumisliikkeen. Mast-o-meter laitteen on suunnitellut ja valmistanut Jussi Kaasinen.
 Kuva: Minna Leino (2007) Isomastoon asennettu mittalaite tallentaa maston heilumisliikkeen. Mast-o-meter laitteen on suunnitellut ja valmistanut Jussi Kaasinen. Kuva Minna Leino, Museovirasto
Seoskaasusukeltajat valmistautuvat tukialuksen kannella. Kuvassa Petri Puromies, Jussi Kaasinen ja Pasi Raasakka.
 Kuva: Minna Leino (2007) Seoskaasusukeltajat valmistautuvat tukialuksen kannella. Kuvassa Petri Puromies, Jussi Kaasinen ja Pasi Raasakka. Kuva Minna Leino, Museovirasto
Vrouw Maria laivan miehistön mahdollinen suojapaikka läheisellä luodolla.
 Kuva: Minna Leino (2007) Vrouw Maria laivan miehistön mahdollinen suojapaikka läheisellä luodolla. Kuva Minna Leino, Museovirasto
Tarkastusmatkalaiset majoittuivat Bodössä.
 Kuva: Minna Leino (2007) Tarkastusmatkalaiset majoittuivat Bodössä. Kuva Minna Leino, Museovirasto
Tarkastusmatkan osallistujat hetkeä ennen lähtöä Bodöstä.
 Kuva: Juha Lindstedt (2007) Tarkastusmatkan osallistujat hetkeä ennen lähtöä Bodöstä. Vasemmalta: Juha Flinkman, Kenneth Lindström, Anne Ala-Pöllänen, Petri Puromies, Ulla Klemelä, Marja Pelanne, Kalle Salonen, Pekka Paanasalo, Minna Leino (edessä). Kuvasta puuttuvat Pasi Raasakka, Jussi Kaasinen ja Tuomas Pensala. Kuva Juha Lindstedt.

 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto