Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vrouw Maria-hylyn vuoden 2009 tarkastusmatka


Vrouw Marian hylylle tehtiin sen suojeluun ja hoitoon liittyvä tarkastuskäynti 20.- 24.7. 2009 Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimalla tutkimusalus r/v Muikulla. Hylystä otettujen valokuvien ja videomateriaalin perusteella todettiin, että hylyn kunnossa ei ole tapahtunut visuaalisesti havaittavia muutoksia. Hylyn puurakenteiden kunnon tutkimusta varten nostettiin tammipuunäyte keulasta kansitasolta. Puunäytettä tutkivat ja analysoivat Helsingin yliopiston mikrobiologit ja fyysikot. Puunäytteestä tutkitaan mm. bakteereja ja sieniä, jotka käyttävät puuta ravinnokseen ja siten hajottavat hylyn rakenteita.

Tutkimusalus r/v Muikku Vrouw Marian hylyllä. Kuva: Riikka Alvik, Museovirasto (2009)
Tutkimusalus r/v Muikku Vrouw Marian hylyllä. Kuva: Riikka Alvik, Museovirasto.
Tarkastusmatkan aikana otettiin myös näytteitä meren pohjasta pohjaeläintutkimusta varten Monivesi Oy:n toimesta. Näytteet liittyvät hylyllä vallitsevien ympäristöolosuhteiden tutkimuksiin. Mikäli hylyllä tehdään tulevaisuudessa laajempia kenttätutkimuksia, tai se nostetaan, tulee ennen kenttätöitä tehdä Natura-arvio toimenpiteiden vaikutuksista ympäröivään luontoon, kuten merilintuihin ja hylkeisiin.  

Tarkastusmatkalla nostetusta rakenneosasta otettiin näytteitä Museoviraston vettyneen materiaalin konservointilaboratoriossa. Kuvassa tutkija Eero Ehanti ja mikrobiologi Leone Montonen (Helsingin yliopisto). Kuva: Riikka Alvik, Museovirasto (2009)
Tarkastusmatkalla nostetusta rakenneosasta otettiin näytteitä Museoviraston vettyneen materiaalin konservointilaboratoriossa. Kuvassa tutkija Eero Ehanti ja mikrobiologi Leone Montonen (Helsingin yliopisto). Kuva: Riikka Alvik, Museovirasto.
Vuoden 2009 tarkastusmatkan kustannuksista vastasivat Museoviraston Meriarkeologian yksikkö ja Suomen merimuseon tuki ry/ Vrouw Maria veden alla -hanke. Tarkastusmatkan johtajana toimi tutkija Minna Leino Meriarkeologian yksiköstä.

Sukeltaja vedessä. Kuva: Eero Ehanti, Museovirasto (2009)
Sukeltaja vedessä! Kuva: Eero Ehanti, Museovirasto.

 SivukarttaSivu päivitetty 19.12.2011
© Museovirasto