Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vuosien 2009 – 2010 tutkimusten tuloksia


Hylyllä vuosina 2009 -2010 tehdyissä kenttätöissä on nostettu hylystä rakenneosa ajoitustutkimusta ja puun kuntoon liittyvää tutkimusta varten, otettu näytteitä puulajien tunnistamiseksi, dokumentoitu hylyn rakenteita ja sisätiloja sekä tehty seurantakuvausta. Vuonna 2009 kartoitettiin myös hylyn lähistön pohjaeläimistö Natura-tarveharkintaselvitystä varten. Tähän mennessä on selvitetty myös hylyssä mahdollisesti oleviin tauluihin liittyviä kysymyksiä, lastitavaran alkuperää sekä hylkyyn liittyviä arkistolähteitä.

Vuoden 2010 puulajitunnistusten perusteella hylyn rungon rakennusmateriaalina on käytetty tammea ja takilaan mäntyä. Kansilankkunäytteen dendrokronologinen ajoitus valmistunee vuoden 2011 aikana. Puunäytteistä tehtyjen alkuaineanalyysien perusteella puun uloimpaan pintakerrokseen on kerääntynyt rikki- ja rautayhdisteitä luonnollisten bio-kemiallisten prosessien seurauksena. Tutkittu puumateriaali on kosteuspitoisuus- ja tiheyslaskelmien perusteella kokonaisuudessaan varsin hyväkuntoista.

Hylyn tilassa tapahtuvia muutoksia voidaan identifioida säännöllisesti suoritettavan seurantakuvauksen avulla. Seurantakuvausta voidaan tehdä sekä videoimalla että valokuvaamalla. Vuoden 2010 seurantakuvauksessa huomattiin muutoksia hylyn styyrpuurin puoleisella laidalla olevassa irtaimessa hylkymateriaalissa. Esimerkiksi suurehko puurakenneosa on siirtynyt alkuperäiseltä paikaltaan todennäköisesti hylyllä aikaisemmin suoritettujen tutkimussukellusten aikana. Lastiruumassa ei ole havaittu muutoksia aikaisempaan referenssimateriaalin verrattuna.

Hylyn runkorakenteita on lisäksi dokumentoitu yksityiskohtaisemmin mittaamalla ja videoimalla. Esimerkiksi hylyn runkorakenteiden kiinnikkeinä on käytetty ainakin aluslevyllisiä rautapultteja. Kylkilankut ovat paikoitellen 40 cm levyisiä. Vrouw Mariasta alustyyppinä tullaan kertomaan tarkemmin Suomen merimuseon vuoden 2012 näyttelyjulkaisun yhteydessä.

Meritaito Oy:n kesällä 2010 suorittamalla monikeilainluotauksella on lisäksi kartoitettu hylyn lähiympäristöä tarkemmin ja tuotettu kolmiulotteista kuvamateriaalia alueen syvyystietoihin perustuen.


 SivukarttaSivu päivitetty -
© Museovirasto