Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

"Vrouw Maria veden alla" - hankkeen meriarkeologiset kenttätyöt vuosina 2010 - 2012 eivät heikennä hylyn sijaintialueen Natura-luontoarvoja.


IMG 1045Vrouw Maria -hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston Natura- alueella, joten ennen Vrouw Maria veden alla - hankkeen kenttätöiden aloittamista oli tarpeellista teettää hankkeen vaikutuksista Natura-arvioinnin tarveharkinta konsultilla ja saada Varsinais-Suomen ELY -keskukselta (Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) lausunto kenttätöiden vaikutuksista.

Natura-arvioinnin tarveharkinnassa arvioidaan tarvetta varsinaiseen Natura-arviointiin. Natura-arviointi perustuu luonnonsuojelulakiin (Luonnonsuojelulaki 1096/96, § 65 - 66). Natura-arvioinnin tarveharkinta muistuttaa ympäristövaikutusten arviointia (YVA -prosessi), mutta on hieman kevyempi. Hankkeen toteuttaja maksaa arvioinnin kulut. Tarveharkinnassa kuvataan hanke ja sen vaikutukset sekä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Mikäli hanke ei merkittävästi heikennä alueen suojeluperusteita, ei tarvita varsinaista Natura-arviointia. Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön kattava ekologinen alueverkosto. Sen avulla pyritään turvaamaan yhteisön alueella uhanalaisten, harvinaisten tai alueelle luonteenomaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen.

Natura-arvioinnin tarveharkinnan tekemistä varten valittiin konsulteiksi Panu Oulasvirta  (Alleco Oy) sekä Rauno Yrjölä (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy), joille Vrouw Maria-työryhmä jätti joulukuussa 2009 kenttätyösuunnitelman. Konsulttien  tehtävänä oli mm. lisätä suunnitelmaan tarvittavat luontotiedot ja arvioida kenttätöiden vaikutuksia luontoon. Vrouw Maria veden alla- hankkeen tarveharkinnassa esitetyt kenttätyöt ovat myös se työsuunnitelmia, jonka mukaan meriarkeologiset tutkimukset hylyllä suoritetaan. Hylyn sijaintialueen pohjaeläinkartoituksen tekivät Kimmo Karell, Ari Ruuskanen ja Niko Nappu (Monivesi Oy).

Tämän jälkeen asiakirja jätettiin Varsinais-Suomen ELY -keskukselle lausuntoa varten. Lausunnossaan (22.3.2010)  ELY- keskus totesi, että tarveharkinta on laadittu huolellisesti ja asianmukaisesti eikä Vrouw Maria veden alla -hanke heikennä niitä Saaristomeren Natura-alueen luontoarvoja, joiden vuoksi alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Myöskään varsinaista Natura-arviointia ei tarvita.


 SivukarttaSivu päivitetty 20.4.2012
© Museovirasto