Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vrouw Maria ja saavutettavuus


Kuvakaapaus Vrouw Maria -simulaatiosta Kuva: Aalto-yliopisto (2011)Vrouw Maria veden alla -hankkeen tavoitteisiin kuului kohteen saavutettavuuden parantaminen. Saavutettavuutta lisättiin mm. kenttätyöblogin, virtuaalisimulation sekä hylyltä nostettujen esineiden digitoinnin keinoin. Saavutettavuuden parantaminen on erityisen tärkeää, sillä Vrouw Maria -hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston erityisrajoitusalueella ja sillä on muinaismuistolain mukainen suoja-alue, joten hylylle ei voi tehdä virkistyssukelluksia.

Kenttätyöblogi

Vrouw Marian kenttätyöblogi kertoi kenttätöiden edistymisestä, tapahtumista ja tuloksista. Blogissa oli tekstin lisäksi esillä robottikameran tai sukeltajan ottamaa videokuvaa ja still-kuvia. Blogia päivitettiin suoraan kentältä 3G-verkon välityksellä. Käyttäjät kommentoivat blogissa tapahtumia ja esittivät kysymyksiä.

Blogin pitäminen aloitettiin kesällä 2010 ja sen aktiivinen päivittäminen päättyi hankkeen päättyessä vuoden 2013 lopussa.

 

Vrouw Maria 3D-virtuaalisimulaatio


Vrouw Maria 3D-virtuaalisimulaatio luo uudenlaisen näkökulman vedenalaisen kulttuuriperinnön saavutettavuuteen visualisoiden vedenalaista maailmaa ennen näkemättömällä tavalla. Simulaation avulla kuka tahansa pääsee tekemään vedenalaisen maisemaretken Vrouw Marialla sekä sen sijaintipaikan vedenalaisen laakson maisemassa, nähden maiseman, jota yksikään ihminen ei pysty havaitsemaan todellisuudessa kokonaisuudessaan vedenalaisissa rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa. Lue lisää simulaatiosta.

Skannatut esineet

Vrouw Mariasta nostettua savipulloa mitataan Kuva: Museovirasto (2011)Osa hylystä nostetuista esineistä (mm. liitupiiput, sinkkiharkko, lyijysinetti ja savipullo) on mitattu kolmiulotteisesti optisella skannerilla. Näin tuotetuista digitaalisista malleista esineiden yksityiskohtia on helpompi tarkastella kuin museon vitriineissä olevista alkuperäisesineistä, koska niitä voidaan käännellä vapaasti ilman pelkoa hauraankaan esineen vahingoittumisesta. Käytetty skannausmenetelmä soveltuu erityisesti pienien yksityiskohtien tarkasteluun. Skannatut esinemallit ovat nähtävillä näyttelyssä yhdessä alkuperäisten esineiden kanssa.

Näyttely

Sekä simulaatio että digitoidut esineet olivat esillä yleisölle Suomen merimuseossa Merikeskus Vellamossa Kotkassa näyttelyssä "Mereen menetyt. Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina". Näyttely tuotettiin Vrouw Maria veden alla - hankkeen ja Suomen merimuseon yhteistyönä ja se perustui Museoviraston johdolla tehtyyn monitieteelliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Näyttely esitteli Vrouw Maria veden alla - hankkeen ja aikaisempien tutkimuksien tuloksia sekä antoi tarinoille taustat selittäen hylkyjen edustamia laajempia ilmiöitä.


Seminaari

Yleisöseminaari Vrouw Mariasta Titaniciin - Mitä tehdä ehjille hylyille?
Mittausta Vrouw Marialla. Kuva: Ari Mustonen.järjestettiin 9.-10.11.2012 Kotkassa Merikeskus Vellamossa

Seminaari käsitteli vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksen ja saavutettavuuden keinoja erityisesti hyvin säilyneiden hylkyjen näkökulmasta. Seminaarin tarkoituksena oli kansainvälisten esimerkkien kautta herättää keskustelua tavoista tutkia ja esitellä vedenalaista kulttuuriperintöä.  Kokemuksia voidaan hyödyntää, kun hahmotellaan Vrouw Marian ja muiden erityyppisten, hyvin säilyneiden vedenalaislöytöjen tulevaisuutta. Seminaari päätti neljä vuotta kestäneen Vrouw Maria veden alla -hankkeen ja esitteli sen lopputulokset.

Seminaarin ohjelma


 SivukarttaSivu päivitetty 24.11.2014
© Museovirasto