Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vedenalaisen puiston järjestyssäännöt


Järjestyssäännöt Museoviraston ylläpitämän Kronprins Gustav Adolfin hylyn vedenalaiselle puistolle


Merivoimien rannikkojoukot suorittavat Helsingin läntisellä merialueella ammuntoja. Käy tutustumassa varoilmoituksiin osoitteessa www.mil.fi.

Suhtaudu vakavasti tuuliin ja aallokkoon. Puisto on suljettu ehdottomasti kun tuuli on yli 6 m/s.

Torstai-iltana 10.8.2000 Kronprins Gustav Adolfin hylyltä jouduttiin pelastamaan veden varaan joutuneita sukeltajia, joiden vene oli kaatunut ja uponnut kovassa tuulessa ja aallokossa. Onneksi kukaan ei loukkaantunut vakavammin. Puuttumatta onnettomuuden syihin on paikallaan muistuttaa tosiasioista: Puiston käyttö edellyttää järjestyssääntöjen noudattamista. Puiston järjestyssääntöjen mukaan puisto on suljettu, kun tuuli puiston alueella on yli 6 m/s. Järjestysäännön pykälä ei ole turha, vaan laadittu kokemuksen pohjalta turvallisen merenkulun ja sukeltamisen varmistamiseksi. Puistossa sukellettaessa on syytä suhtautua vakavasti luonnonvoimiin; Kronprins Gustav Adolfin hylky sijaitsee avoimella merellä, jossa pienikin tuuli voi aiheuttaa hankalaa aallokkoa ja jälkimaininkeja. Lisäksi kohde on vilkkaasti liikennöityjen aallokkoa aiheuttavien laivaväylien läheisyydessä. Sukellustoiminnan aikana yhteysveneessä on oltava riittävä ja osaava miehistö huolehtimassa pintatoiminnoista. Venettä ei tule siis jättää yksin pinnalle. Sukellustoiminnan ajaksi vene kiinnitetään keltaiseen kiinnityspoijuun. Poijun kiinnitysmekanismi rajoittaa kiinnityksen koskemaan alle 12 metriä pitkiä veneitä, joiden maksimipaino on 15 tn.

Tutustu järjestyssääntöihin ja noudata niitä - puistossa sukeltaminen edellyttää sitä.

Vallitsevan sään voit varmistaa soittamalla esim. VTS:ään (Vessel Trafic Service) 0204485381 (suoraa tietoa Harmajan havaintoaseman tuulimittarista).

1. Järjestyssääntöjä on noudatettava


Ennen kuin vierailet Kronprins Gustav Adolfin hylyn vedenalaisessa puistossa tutustu huolella esitteeseen, järjestyssääntöihin ja hylkyä ja puistoa esittävään sukeltajan karttaan.

2. Tavoitteet


Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata kaikille miellyttävä ja turvallinen sukeltaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Kronprins Gustav Adolfin hylyn vedenalaisessa puistossa. Noudata kaikissa toimissa huolellisuutta ja varovaisuutta.

3. Muinaismuistolaki ja suoja-alue


Vedenalaiset muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muinaismuistolain (295/63) nojalla.

Muinaismuistolain mukainen suoja-alue on kaksi metriä luettuna jäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista. Kronprins Gustav Adolfin vedenalaisessa puistossa voit mennä tätä kahta metriä lähemmäksi tutustuaksesi informaatiotauluihin ja hylkyyn. Varo kuitenkin vahingoittamasta kohdetta äläkä ota mukaasi "matkamuistoja".

Puistoon on vapaa pääsy. Sukeltaminen ei edellytä lupaa.

Vedenalainen kuvaaminen hylyllä ja puistossa on sallittu. Varsinainen tutkimustyö vaatii normaaliin tapaan Museovirastolta haettavan tutkimusluvan.

4. Kronprins Gustav Adolfin hylyn vedenalainen puiston avoinna olo ja tuuliraja


Puistossa sukeltamista varten on suositeltavaa hankkia puistoesite ja sukeltajankartta. Tutustu materiaaliin etukäteen.

Puisto on käytettävissä järjestyssäännön ehdoilla puiston avoinnaolon aikana (aukioloajoista ilmoitetaan puistoa käsittelevän sivuston etusivulla). Puiston käyttö on kielletty, kun tuuli puiston merialueella on yli 6 m/s.

5. Kiinnittyminen kohteelle


Jokainen kiinnittyy ja sukeltaa hylkypuistoon omalla vastuullaan.

Sukellustoiminnan ajaksi vene kiinnitetään kiinnityspoijuun. Poijun kiinnitysmekanismi rajoittaa kiinnityksen koskemaan alle 12 metriä pitkiä veneitä, joiden maksimipaino on 15 tn.

Viitassa on heijastinnauha ja tutkaheijastin. Poijun painon kokonaismäärä merenpohjalla on noin 6000 kg. Paino on moreenipohjalla.

Veneen kiinnittämistä varten viitan yläpäässä on rengas, lisäksi viitan sivulla on kiinnityspanta. Maksimimäärä veneitä kerrallaan on yksi alus riippumatta aluksen koosta/painosta yms. tekijöistä.

Alusten kiinnittäminen on sallittu ainoastaan tähän erikoisviittaan. Pienempiin pyöreisiin oransseihin laskeutumis/nousupoijuihin alusten ja veneiden kiinnittäminen on kielletty. Niiden kiinnitysmekanismit eivät kestä veneen kiinnityksen aiheuttamaa rasitusta.

Alusten kiinnittämiseen tarkoitetuilta erikoisviitalta on matkaa lähimmälle oransseille laskeutumis/nousupoijjuille noin 20-30 metriä.

Kun toimit kohteella, ota huomioon laivaväylät, niillä liikkuvien alusten aiheuttamat aallot ja muut haittatekijät sekä muut vesillä liikkujat.

Sukellustoiminnan aikana yhteysveneessä on oltava riittävä ja osaava miehistö huolehtimassa pintatoiminnoista.

Venettä ei saa jättää yksin pinnalle.

6. Sukeltaminen Kronprins Gustav Adolfin hylyn vedenalaisessa puistossa


Laskeutumista ja nousua varten Kronprins Gustav Adolfin hylyllä on kaksi hylkyyn kiinnitettyä punaista pyöreätä poijua. Toisessa poijussa on teksti "keula" merkitsemässä hylyn keulaosan sijaintia.

Puiston reitti on merkitty valkoisella köydellä. Köysi on kiinnitetty metallisiin pikkupainoihin sekä puiston informaatiokyltteihin. Köyteen on merkitty keula- ja peräpoijun läheisyyteen suuntanuolilla reitin kiertosuunta. Noudata kiertosuuntaa.

Puiston informaatiotaulut ovat A3-kokoisia metallijalustalle sijoitettuja keltapohjaisia muovitauluja. Kohteella on yhteensä 12 informaatiotaulua sekä "Tervetuloa"-taulu.

 • Jätä tukialukselle riittävä miehitys sukelluksen ajaksi.
 • Tarkista hätäyhteyksien toimiminen ja hätänumeroiden esillä olo.
 • Jokainen sukeltaa omalla vastuullaan.
 • Järjestä sukeltaminen yhdessä sukellusvanhimman kanssa.
 • Järjestä sukeltaminen siten, että hylyllä ei ole liikaa sukeltajia yhdellä kertaa.
 • Ennen sukeltamista aseta esille tukialukseen sukeltajalippu.
 • Sukella pareittain.
 • Säästä ja vuorokauden ajasta riippuen hylyllä voi olla pimeää - ota lamppu mukaasi.
 • Laskeudu ja nouse merkittyjä alasmeno-/nousupoijuja ja köysiä pitkin.
 • Älä poistu sukelluksen aikana puiston vedenalaisen reitin valkoisen ohjausköyden näkyvyysetäisyydeltä.
 • Hylyn suurin syvyys on noin 20-21 metriä.
 • Varaa aikaa vedenalaisen reitin kiertämiseen noin 25 minuuttia.
 • Tarkkaile ilman määrää.

Sukeltamiseen liittyviin turvaohjeisiin voit muistin virkistämiseksi käydä tutustumassa esim. Sukeltajaliiton sivuilla: www.sukeltaja.fi.

7. Sukelluksen lopettaminen


 • Tarkista, että kaikki sukeltajat ovat nousseet turvallisesti ylös veneeseen.
 • Kun viimeinen sukeltaja on tullut vedestä, laske sukeltajalippu.

8. Kohteelta lähteminen


Irrottaudu kohteelta varovaisuutta noudattaen. Anna tilaa myös toisille tukialuksille ja sukeltajille sekä huomioi muut vesilläliikkujat.

9. Muuta


Liikkuessasi puiston alueella - veden päällä tai veden alla - ota huomioon muut vesilläliikkujat ja sukeltajat. Ole huomaavainen toisia kohtaan ja jätä puisto sellaiseen kuntoon kuin se oli saavuttuasi.

Jos havaitset puistossa vikoja ilmoita niistä Museovirastoon (intendentti Riikka Alvik, puh. 0295 33 6220 tai intendentti Minna Koivikko, puh. 0295 33 6215) tai yhteistyökumppanille Sea Safety Skandinavia Oy, puh. 09 454 4600.


 SivukarttaSivu päivitetty 14.7.2016
© Museovirasto