Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt


Valtioneuvosto vahvisti 22.12.2009 Museoviraston laatiman tarkistetun inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Inventointi on osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja se tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

Museovirasto valmisteli inventoinnin tarkistuksen ja on kuullut valmisteluvaiheessa kuntia, alueellisia ympäristökeskuksia, maakuntamuseoita ja maakuntien liittoja.

Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -inventointi on osoitteessa www.rky.fi.

Linkkejä ja lisätietoa

RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä (PDF-tiedosto)
 
Valtioneuvoston päätös RKY 2009 (PDF-tiedosto)

Museoviraston esitys valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (12.3.2009) (PDF-tiedosto)

Tietoa ympäristöministeriön sivuilta: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet


Turku Ruissalo huvila-alue
Ruissalo on yksi Pohjoismaiden 1800-luvulla kaupunkien lähialueille syntyneistä huvila-alueista. Villa Gustafsberg edustaa 1800-luvun lopun koristeellista vaihetta. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto (218156:1)

Hki Vallila asuinalueet

Sturenkadun tuntumassa kerrostalot kiertävät koko korttelin ympäri muodostaen isoja korttelipihoja. Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön kortteli rakennettiin 1917-1929. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto (218138:1)


 SivukarttaSivu päivitetty 6.11.2015
© Museovirasto