Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Muutoksen kampukset


Yliopisto - yhteiskunnan keskeinen instituutio


Toisen maailmansodan jälkeen tiedosta tuli yhteiskunnan muutosvoima: tieteen, koulutuksen ja taloudellisen kasvun välistä riippuvuutta korostettiin. Muutoksen mahdollistamiseksi korkeakoululaitoksessa toteutettiin 1960-luvulla rakennemuutos. Yliopistoja rakennettiin ja uusia yliopistoja perustettiin eri puolille maata. Opiskelijoiden ja koulutuksen sekä rakentamisen määrä moninkertaistuivat.

Uudet yliopistokokonaisuudet


Uudet yliopistot olivat kansainvälisellä arkkitehtuurikentälläkin mielenkiintoinen kohde. Laajat rakennuskokonaisuudet näyttivät tarjoavan mahdollisuuden uudistaa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun välistä suhdetta. Uudet yliopistot toteutettiin kaupunkimaisiksi järjestelmäarkkitehtuurin periaatteilla, niissä yhtyivät tiivis systemaattinen teollinen rakenne, eritasoinen liikenneperiaate ja kehittyneet tekniset järjestelmät. Uusien yliopistojen suunnitteluprosessi ja rakentamishankkeet muuttivat julkisen rakentamisen käytäntöjä ja edistivät elementtitekniikan läpimurtoa toimitilarakentamisessa.

Yliopiston perustaminen oli merkittävää koko kaupungin identiteetin kannalta. Kampusten rakentamisen lisäksi niiden ympärille on toteutettu laajoja ylioppilas- ja teknologiakyliä.

Muutoksen kampukset - uusien suomalaisten yliopistokokonaisuuksien suunnittelu korkeakoulujen kehittämislaista (1965-) uuteen yliopistolakiin (-2009)


Muutoksen kampukset –analyysissä ovat mukana Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopiston kampusalueet Kuopiossa ja Joensuussa, Tampereen ja Lappeenrannan teknilliset yliopistot sekä Lapin yliopisto Rovaniemellä, jotka ovat korkeakoulujen kehittämislain 1965 myötä perustetuttujen uusien yliopistojen kampusalueita. Analyysi tuli ajankohtaiseksi kun uusi yliopistolaki astui voimaan 2009 ja valtion kiinteistövarallisuus siirrettiin kiinteistöosakeyhtiöille.

Analyysin päämäärä on tunnistaa kunkin yliopistoalueen kulttuurihistoriallinen merkitys ja eritellä kokonaisuuksien keskeiset arvot. Selvitys käsittelee koko yliopistokentän sodanjälkeistä kehitystä, sekä antaa suuntaviivoja tuleville yksittäiseen kohteeseen keskittyville rakennushistoriallisille selvityksille.


Muutoksen kampukset

Lue analyysi tästä

Raportti pdf Muutoksen kampukset (661 KB) (pdf, 30.6.2011)
Liite pdf Muutoksen kampukset_liite (9.15 KB) (pdf, 30.6.2011)
Oulun yliopisto

Kuopion yliopiston lääketietieen laitos


 SivukarttaSivu päivitetty 4.6.2015
© Museovirasto