Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Terveyttä kaikille – terveydenhuoltorakentaminen 1900-luvun jälkipuolella


Terveydenhuollon yhteiskunnallinen merkitys tiedostettiin jo itsenäisyyden ensi vuosikymmenillä. Sotavuosien takia koko maan kattava perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon verkosto rakennettiin vasta 1900-luvun jälkipuolella. Terveydenhuoltopalveluiden saatavuus, lääkäreiden ja sairaansijojen määrä moninkertaistuivat. Suomalaisten terveystilanne koheni niin, että 2002 syntyneellä oli edessään keskimäärin 20 vuotta pidempi elämä kuin 1945 syntyneellä. 

Kun Suomessa 2000-luvulla tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistuksia, joudutaan pohtimaan myös sitä, minkälaisiin tiloihin palvelut tulevaisuudessa järjestetään, ja mikä on olemassa olevien rakennusten kohtalo.

Rakennustyyppitutkimukset arvioinnin apuna


Terveystalojen, kunnanlääkärintalojen, terveyskeskusten, keskussairaaloiden ja B-mielisairaaloiden rakennustyyppitutkimukset kertovat miksi, miten ja minne niitä on rakennettu ja millaisia ne valmistuessaan olivat. Tutkimukset tarjoavat tietoa sisällöllisistä ja yhteiskunnallisista tavoitteista, rakennustyyppien ominaisluonteesta sekä keskeisistä piirteistä. Yksittäistapauksia voi suhteuttaa tutkimusten tarjoamaan valtakunnalliseen kokonaiskuvaan. Tieto tukee rakennusten arvostamista ja säilyttämistä. Tavoite on, että rakennusten merkitys tunnistetaan ja ne voivat säilyä käytössä.

Rakennustyyppitutkimukset ovat luettavissa tästä:
pdf Terveys- ja kunnanlääkärintalot 1940-1960-luvuilla (11.4 MB)
pdf Terveyskeskukset 1970-luvulta 1990-luvulle (9.08 MB)
pdf Keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle (6.62 MB)
pdf B-mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle (7.32 MB)
Meilahden sairaala

Tampereen keskussairaala

 SivukarttaSivu päivitetty 14.12.2015
© Museovirasto