Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Mikkeli, Lääninhallituksen talo
Lääninhallituksen talo ja Mannerheimin patsas Mikkelin hallitustorin laidalla. C. L Engel suunnitteli 1843 valmistuneen lääninhallituksen empirerakennuksen. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto (124603:102)

Valtion rakennusperintö


Valtion rakennusperintö koostuu valtion omaan käyttöönsä rakentamista tai hankkimista rakennuksista. Monet näistä rakennuksista eivät enää ole valtion omistuksessa.

Merkittävä osa valtion rakennusperinnöstä (noin 800 rakennusta) on suojeltu vuoden 1985 rakennussuojelulakia täydentäneellä asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985). Nyttemmin asetus on lakkautettu suojelun välineenä, ja valtionkin rakennusten suojelusta päätetään rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (2010) mukaisesti. Aiemmin asetuksen 480/1985 nojalla tehdyt suojelupäätökset pysyvät kuitenkin voimassa omistuksesta riippumatta.

Valtion omistamien rakennusten vaaliminen nojautuu eräissä tapauksissa (esim. puolustushallinnon rakennusperinnön kohdalla) suojelupäätösten sijasta viranomaisyhteistyöhön haltijan, käyttäjätahon ja Museoviraston kesken. Valtiolta luovutettujen rakennusten vaalimista taasen pyritään edistämään uuden omistajan ja Museoviraston välisin yhteistoimintasopimuksin (kuten yliopistokiinteistöjen kohdalla). Sopimus valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämisestä ja suojelemisesta, joka tehtiin vuonna 1998 asema-alueiden omistajien, ympäristöministeriön ja Museoviraston kesken, edustaa pyrkimystä muodollisia suojelupäätöksiä joustavampiin, vaiheittain toteutuvaan suojeluun tai osapuolten tiiviiseen yhteistyöhön perustuviin menettelyihin.

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta


Arvokiinteistöt – Yhteinen kulttuuriperintömme
Senaatti-kiinteistöjen verkkosivusto


 SivukarttaSivu päivitetty 12.4.2016
© Museovirasto