Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museovirasto suojellun rakennuksen restaurointihankkeessa


Museovirasto valvoo ja ohjaa lailla suojeltujen sekä valtion arvorakennusten suojelua. Museovirasto antaa restaurointineuvontaa ja tekee tarkastuskäyntejä kohteissa, joissa toimii suojeluviranomaisena sekä tärkeimmissä entistämisavustuskohteissa.

Vastuu kohteen ominaispiirteiden säilymisestä ja suojelun toteutumisesta on rakennuksen omistajalla. Suojellun kohteen korjaus- tai muutostöissä on huolehdittava kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä.  Näin toteutettuja töitä kutsutaan restauroinniksi.

Restaurointisuunnittelun tulee perustua suojelukohteen hyvään tuntemukseen. Tarvitaan ajantasaiset mittauspiirustukset ja useimmiten selvityksiä kohteen rakennushistorian, rakenteiden ja järjestelmien, materiaalien, värityksen ja kunnon ymmärtämiseksi.

Restauroinnin suunnittelu on aina hyvä antaa tehtäväksi siihen perehtyneelle arkkitehdille, joka huolehtii myös tarvittavasta yhteistyöstä Museoviraston kanssa. Restaurointi edellyttää erityisosaamista, ja arkkitehdilla tulee olla osoitettua kokemusta suojeltujen kohteiden restaurointisuunnittelusta.

Museovirastoon kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta, jotta suojelun asettamat reunaehdot selviävät. Restaurointi-, peruskorjaus- tai muissa kunnostushankkeissa on syytä olla yhteydessä Kulttuuriympäristön suojelu -osastoon.
 
Museovirasto esittää kantansa suojelukohteen muutoksiin lausunnossa, joka voidaan antaa esimerkiksi hanke- tai luonnossuunnitelmista tai rakennuslupa-asiakirjoista. Tarvittavista suunnitelma-asiakirjoista on hyvä sopia etukäteen. Lausunnossa puolletaan tai ei puolleta suunnitelmaa. Lausunnossa voidaan antaa tarkentavia ohjeita ja tarvittaessa pyytää aineiston täydennystä. Lausuntoa edeltävissä suunnitelman käsittelyvaiheissa, esimerkiksi neuvotteluissa, Museoviraston asiantuntijat voivat selostaa viraston kannanmuodostuksen perusteita ja suojeluun liittyviä näkökohtia.

Kirjalliset lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteella: Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki

Lausuntopyynnöt voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi
Katso myös

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali

Rakennushistorian selvitysopas (Museovirasto)


 SivukarttaSivu päivitetty 6.11.2015
© Museovirasto