Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö


Maankäyttö- ja rakennuslain kaava- ja lupajärjestelmä asettaa puitteet myös tuulivoiman rakentamiselle. Lisäksi tuulivoimalan ja tuulivoimala-alueen toteuttaminen voi edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja sijainnista riippuen myös ympäristönsuojelulain  ja vesilain mukaisia lupia.

Tuulivoimalaa varten tarvitaan varsinaisen rakenteen lisäksi perustukset, nostoalueet, yhdystiet, sähköasema sekä sähkö- ja voimajohdot. Tuulivoimalahankkeen vaikutuksia on sen kaikki osat huomioon ottaen arvioitava myös muinaisjäännösten, maiseman ja rakennetun ympäristön näkökulmasta. Huolelliset karttatarkastelut, näkymäalueanalyysit ja virtuaalimallit ovat hyviä arvioinnin välineitä. Hankkeiden arvioinnissa on aiheellista muistaa mm. voimalan elinkaari ja eri hankkeiden yhteisvaikutukset. Samoin on tärkeää, että selvitysten ja arviointien tulokset on esitetty selkeästi päätöksentekoa valmistelevissa aineistoissa.
Tuulivoimaa Kemin edustalla.
Tuulivoimaa Kemin edustalla. Kuva: Mikko Härö, Museovirasto

Muuta aiheeseen liittyvää:

Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö -seminaarin aineistoja

Ministeri Lauri Tarastin selvitys tuulivoiman edistämisestä

Tuulivoimaopas
Motivan ylläpitämän oppaan laatimiseen ovat osallistuneet myös ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry. SivukarttaSivu päivitetty 6.11.2015
© Museovirasto