Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Usein kysyttyä


Mitä rakennuksen suojelu käytännössä tarkoittaa?

Voisiko joku sieltä Museovirastosta tulla katsomaan meidän taloa ja neuvomaan?

Mistä saa rahaa talon korjaamiseen?

Olemme ostamassa vanhaa taloa ja haluaisimme korjata sen oikein. Mistä meidän kannattaa aloittaa ja mistä saamme tietoa?

Mistä saa ostaa perinteisiä rakennusmateriaaleja tai mistä löytää taitavan puusepän tms?

Taloyhtiössämme suunnitellaan vanhojen puisten ikkunoiden vaihtamista uusiin. Meidän mielestämme vanhat ikkunat ovat kauniit ja korjauskelpoiset. Mitä voimme tehdä?


Mitä rakennuksen suojelu käytännössä tarkoittaa?
Rakennus on voitu suojella joko kaavassa tai harvemmin rakennussuojelulailla tai valtion asetuksella tai se on mainittu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelossa.
Suojelupäätöksessä määritellään mihin suojelu kohdistuu (julkisivut, kiinteä sisustus, ympäristö tms). Käytännössä suojelu tarkoittaa, että rakennus on säilytettävä suojelun edellyttämässä kunnossa ja siinä tehtävät korjaukset ja muutokset on tehtävä rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa vaarantamatta. Muutoksia tehtäessä on yleensä pyydettävä lausunto joko maakuntamuseolta tai Museovirastolta.


Voisiko joku sieltä Museovirastosta tulla katsomaan meidän taloa ja neuvomaan?
Aluksi kannattaa neuvoja tiedustella lähimmästä maakuntamuseosta. Osassa maakuntamuseoita on historiallisiin rakennuksiin perehtynyt rakennustutkija. Lähimmästä korjausrakentamiskeskuksesta saa myös ohjeita. Museovirastoa tarvitaan, jos rakennus on valtakunnallisesti merkittävä tai siinä on jotain aivan erityisiä historiallisia rakenteita / materiaaleja / maalauksia tms. Museoviraston asiantuntijoiden mahdollisuudet matkustaa paikan päälle ovat valitettavasti hyvin rajalliset.


Mistä saa rahaa talon korjaamiseen?
Normaali ylläpito katsotaan rakennuksen omistajan velvollisuudeksi. Erityisiin restaurointitöihin, joilla tarkoitetaan rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämisestä aiheutuvia lisäkustannuksia, voi anoa avustusta mm. Museoviraston entistämisavustuksista. Lisäksi seuraintaloja varten on oma avustusmuotonsa. Sitä hoitaa Suomen Kotiseutuliitto.


Olemme ostaneet vanhan talon ja haluaisimme korjata sen oikein. Mistä meidän kannattaa aloittaa ja mistä saamme tietoa?
Pohtikaa omat todelliset tarpeenne ja toiveenne talon suhteen. On hyvä aluksi pohtia, haluatteko ja hyväksyttekö vanhan rakennuksen sen omine piirteineen. Mikäli tavoitteenne edellyttäisivät suuria muutoksia vanhassa rakennuksessa, lienee realistisempaa etsiä uudisrakentamiseen sopiva tontti muualta. Jos päädytte korjaamaan vanhaa, selvittäkää ensin rakennuksen historiaa, tutustukaa taloon ja korjausalan kirjallisuuteen ja päättäkää sitten vasta lopullisista toimenpiteistä. Palkatkaa ammattitaitoinen korjaamiseen perehtynyt arkkitehti ja tehkää suunnitelmat alusta asti hänen kanssaan.


Mistä saa ostaa perinteisiä rakennusmateriaaleja tai mistä löytää taitavan puusepän tms?
Materiaalien valmistajien yhteystietoja löytää internetistä tai puhelinluetteloista; valmistajat osaavat kertoa tuotteensa lähimmät jälleenmyyjät. Myös paikalliset korjausrakentamiskeskukset osaavat usein neuvoa näissä asioissa. Osassa keskuksia on myös myytävänä kierrätettyjä rakennusosia tai vanhan mallin mukaan tehtyjä uusia rakennusosia.

Verkkosivuilla http://www.restaurointi.net esitellään restauroinnin osaajia ja sinne voi jättää vaikka tarjouspyynnön. Sivuja ylläpitää Restaurointikilta. Eräs tapa löytää taitavia ja luotettavia tekijöitä on kysyä suosituksia maakuntamuseoista, korjauskeskuksista, kunnan rakennustarkastajilta, tuttavilta ja ystäviltä. Erityistehtäviin tarvittavia konservaattoreita voi tiedustella osoitteesta: konservaattorit@oulu.fi.


Taloyhtiössämme suunnitellaan vanhojen puisten ikkunoiden vaihtamista uusiin. Meidän mielestämme vanhat ikkunat ovat kauniit ja korjauskelpoiset. Mitä voimme tehdä?
Mikäli talo on suojeltu, asiasta tulee pyytää lausunto maakuntamuseolta.
Vaatikaa taloyhtiötänne teettämään kunnollinen kuntotutkimus, jolla on mahdollista todistaa ikkunoiden hyvä kunto ja pelkän korjauksen riittävyys. Samalla tulee määriteltyä korjauksen taso tarjouspyyntöjä varten. Edellyttäkää, että tarjouspyyntöjen ohessa taloyhtiönne pyytää tarjoukset myös korjauksesta, se voi tulla jopa halvemmaksi kuin uusiminen. Yleensä ei vanhoja ikkunoita kannata vaihtaa, sillä ennen 1950-lukua tehdyt ikkunat ovat pääsääntöisesti laadukkaampaa puuta kuin nykyään. Vanhat ikkunat ovat laatunsa ansiosta myös arvokkaammat kuin uudet ja niillä on lisäksi kulttuurihistoriallista arvoa.


 



Sivukartta



Sivu päivitetty 10.7.2015
© Museovirasto