Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Mitä kuuluu, Museo 2015?


Hankkeen projektipäällikkö avaa Museoliiton P.S. -blogitekstissään Museo 2015 –hankkeen kuulumisia.

MuseumPlusRIA-kokoelmahallintajärjestelmän migraatiotestaus päättyy joulukuun alussa. Testauksissa käytiin läpi kuinka pilottimuseoiden tietokantojen siirto onnistui uuteen järjestelmään, toisin sanoen siirtyivätkö tiedot oikeisiin paikkoihin. Tällä hetkellä tarkastelun alla on Musketin migraation onnistuminen. Koska kyseessä on isoin pilottijärjestelmä, on sen testaukseen varattu tuplasti enemmän aikaa kuin muiden pienempien järjestelmien. Testausten funktio on paikallistaa virheet ja mahdolliset ongelmat, jotta ne saadaan korjattua ennen järjestelmän käyttöönottoa. Testausten päätyttyä selviää kokonaiskuva korjausten laajuudesta sekä toiminnallisen puolen haasteista. Nämä tiedot auttavat hahmottamaan ensi vuoden alkupuolen aikataulua, jolloin pilotointi on tarkoitus saada päätökseen.

Museoiden luettelointiohjeen sisältöä päivitettiin keväällä 2015, ja joulukuussa julkaistaan uudistuneet, käyttäjäystävällisemmät luettelointiohje.fi –verkkosivut. Uudistuksen myötä ohjeen rakenteen hahmottaminen helpottuu, lisäksi sivusto tulee tarjoamaan uuden toiminnallisuuden, joka helpottaa ohjeen käyttöä. Uuden toiminnallisuuden myötä käyttäjä voi kerätä etusivulle muodostuvaan omaan listaan itselleen tärkeimmät luettelointiohjeet.

Hanke on edustanut museosektoria KDK:n kokonaisarkkitehtuurin työstössä ja lisäksi edistänyt museosektorin omaa kokonaisarkkitehtuuria. Jälkimmäisen sisältö pyritään saamaan kasaan vielä tämän vuoden aikana, mutta julkaisu jää ensi vuoteen. Hankkeen panos museoiden aineistojen avaamisessa Finnassa on ollut merkittävä ja se tulee jatkumaan vuoden loppuun asti, jolloin hanke nykymuodossaan päättyy.

Se, miten ja kenen toimesta, Finna-tuki ja kaikki muut Museo 2015 –hankkeen osa-alueet jatkavat toimintaansa vuoden 2015 jälkeen, selviää joulukuun aikana. Hankkeen projektipäällikkö esittelee suunnitelmia muun muassa Museoliiton Tietopäivässä 10. joulukuuta, tervetuloa paikan päälle kuuntelemaan! 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Tietopäivään ja Museoliiton jouluvastaanotolle Museoliiton koulutuskalenterin kautta.

 SivukarttaSivu päivitetty 7.12.2015
© Museovirasto