Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museo 2015 -hankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kansallisen digitaalisen kirjaston II aallon museoille


Kickoff

Kuva: Andréa Högberg


Museo 2015 -hanke järjesti 5.3.2013 KDK:n asiakasliittymä Finnaan II aallossa liittyville museoille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden KDK:n Kick off -tilaisuuden jälkeen. Mukana keskustelemassa olivat lähes kaikki museot, jotka ovat tulossa mukaan II aaltoon: Akseli-konsortion, Työväen museo Werstas,Tekniikan museo, Design museo, Espoon kaupunginmuseo, Helinä Rautavaaran museo, Helsingin taidemuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Mikkelin kaupungin museot, SAKU-hanke/ Museokeskus Vapriikki, Satakunnan Museo (etäyhteydellä), Suomen Rautatiemuseo ja Suomen valokuvataiteen museo.


Tilaisuuden aluksi Museo 2015 -hankkeen it-suunnittelija Tomi Orre kertoi mitä Finnaan liittyminen museoilta edellyttää. Tomi myös näytti miltä museoiden siirtoformaatti LIDO näyttää. Tilaisuus jatkui Helsingin kaupunginmuseon tutkija Aki Pohjankyrön alustuksella, jossa hän kertoi museonsa LIDO-mappauksesta ja valaisi sitä, mitä museossa tehdään ennen kuin KDK voi haravoida museon aineistoa Finnaan. Aki kannusti museoita ryhtymään mappaukseen rohkeasti, sillä se on osoittautunut helpoksi työksi Helsingin kaupunginmuseossa.


Puheenvuorojen ohella museolaiset esittivät kysymyksiä Finnan siirtoaikatauluista, siirtoon sisältyvistä työmääristä ja valmiusvaatimuksista. Keskustelua käytiin myös mm. Musketin valmiista OAI-PMH -rajapinnasta ja valmiina olevista Musketin mappauksista. Tilaisuudessa mukana olleilla museoilla on suurimmalla osalla on kokoelmahallintajärjestelmissään jo valmiina Kansalliskirjaston Finnaan haravointia varten tarvittava OAI-PMH -rajapinta. Myös mappauksia on tehty valmiiksi Musketin lisäksi Memoron-, E-kuva- ja Siiri-järjestelmille. Museoiden yhteinen näkemys oli se, että niiden kannattaa hyödyntää valmiita rajapintakuvauksia ja mappauksia yli organisaatiorajojen.


Lisätietoa Finnaan liittymisestä.


Aineisto     museon hallinnoima tai omistama, digitaalisessa tai fyysisessä muodossa oleva tietoaineisto.

   Finna      Kansalliskirjaston hallinnoima Kansallisen digitaalisen kirjaston verkkopalvelu, jonka kautta on pääsy
                  suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoihin ja palveluihin.

   LIDO       museoille tarkoitettu yhteinäinen tiedonsiirtoformaatti.

OAI-PMH    rajapinta, joka museon kokoelmahallintajärjestelmään tarvitaan, jotta Kansalliskirjasto voi haravoida Finnassa
                  julkaistavat aineistot museon järjestelmästä.


 SivukarttaSivu päivitetty 16.12.2013
© Museovirasto