Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kokoelmahallintajärjestelmä testausvaiheessa


Uutta MuseumPlusRIA –kokoelmahallintajärjestelmää testataan kesän ja syksyn 2015 aikana kahdella eri rintamalla.

Migraatiotestauksessa käydään läpi järjestelmällisesti kokoelmahallintajärjestelmään vietyjä pilottimuseoiden aineistoja virheiden varalta. Jokainen pilottimuseon tietokanta testataan yksi kerrallaan, tähän menee 1-2 viikkoa riippuen tietokannan suuruudesta. Pilottimuseoiden henkilökunta antaa omaa arvokasta työpanostaan testaukseen tarkastelemalla kuinka heidän omat aineistonsa ovat migraatiossa siirtyneet.

Migraatiotestauksen yhteydessä tarkastellaan myös luettelointitiedon yhtenäistämismahdollisuuksia ja –tarpeita, joita syntyy kun eri museoiden termilistoja ja esimerkiksi toimijatietoja tuodaan uuteen kokoelmahallintajärjestelmään. Yhtenäistämisellä pyritään vähentämään luettelointitiedon epäyhdenmukaisuuksia ja päällekkäisen työn tarvetta.

Järjestelmätestauksessa testataan yleistä toiminnallisuutta sekä vaatimusmäärittelyssä esitettyjä vaatimuksia. Testaus toteutetaan iteratiivisesti viidessä eri vaiheessa. Syksyn aikana testataan muun muassa hierarkista luettelointia ja valokuvien teknisten tietojen automaattista siirtymistä järjestelmään. Lisäksi testataan Finton ontologioiden (mm. KOKO, SAPO ja IPTC) hyödyntämistä järjestelmässä.


MuseumPlus RIA logo


 SivukarttaSivu päivitetty 23.9.2015
© Museovirasto