Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Luettelointiohjeen koulutuskiertue onnistui yli odotusten                    Museo20153Dsininen3D nettiin


Kaikkiaan 279 museoalan ammattilaista osallistui kevään ja syksyn 2014 aikana Museo 2015 -hankkeen ja Museoliiton järjestämään Uusi Museoiden luettelointiohje tutuksi -koulutukseen. Museoalalla poikkeuksellisen laaja koulutuskiertue herätti paljon kiinnostusta ja se sai myös mainiot palautteet.

Kokoelmahenkilökunnalle suunnattuja, ilmaisia koulutuksia järjestettiin eri puolilla Suomea kaikkiaan neljällätoista paikkakunnalla (kts. paikkakunnat täältä). Koulutus kesti yhden päivän, ja sen aikana tutustuttiin Museoiden luettelointiohjeeseen ja opeteltiin sen käyttöä. Kouluttajana oli Museo 2015 -hankkeen luettelointikoordinaattori Leena Furu, joka toimii puheenjohtajana luettelointityöryhmässä. Päivän aluksi Leena kertoi luettelointiohjeen synnyn taustoista, tämän jälkeen oli harjoitustehtävän vuoro:
Koulutuksen luento-osuus antoi hyvän kuvan siitä miksi luettelointiohjetta on aloitettu työstämään. Harjoitustehtävän tekeminen selkeytti luettelointiohjeen käyttämistä.

Oppimista käytännössä luettelointitehtävän avulla - toimi hyvin ja asiat jäivät paremmin mieleen! Pelkkä luento ja ohjeiden yleinen esittely olisi jättänyt aiheen etäiseksi. Kouluttaja veti tilaisuuden hyvin ja osallistui aktiivisesti avustamalla ja keskustelemalla luettelointimahdollisuuksista.

Tällaista yhtenäistä ohjeistusta tarvitaan, vaikka kukin museo tekisi omat, omaan toimintaan suunnatut luetteloinnin ohjeistukset. Myös tieto siitä, että ohjeistusta kehitetään vuorovaikutteisesti on erittäin hyvä. Uusi tieto sekä käytännön harjoitteet sopivassa määrin tekivät koulutuksesta antoisan.

Lyhyessä ajassa saimme selkeän läpileikkauksen laajasta ja monipolvisesta asiasta.
Koulutuksessa mietittiin myös käytännön keinoja ohjeen käyttöönottamiseksi omassa museossa. Konkreettisista ideoista korostui erityisesti halu ja tarve tehdä tarkennuksia ja päivityksiä museon käyttämän järjestelmän kenttäkohtaisiin ohjeisiin Museoiden luettelointiohjeen avulla. Tämän lisäksi pidettiin usein tärkeänä museon kokoelma- ja muun henkilökunnan perehdyttämistä ohjeeseen sekä säännöllisiä kokouksia tai keskusteluja luettelointikäytännöistä.

Palautteen antajista 87 % oli sitä mieltä, että koulutus vastasi odotuksia erittäin hyvin tai hyvin:
Koulutuksesta oli erittäin paljon hyötyä, aihe oli juuri työtehtävieni keskiössä.

Vastedes luetteloidessani merkitsen tietyt asiat, esim. päivämäärät johdonmukaisesti ohjeen mainitsemalla tavalla. Tulemme läpikäymään museomme omat luettelointiohjeet vertailemalla niitä Museo 2015-ohjeisiin, ja tämä vähentänee työtä tulevaisuudessa, jos/kun KDK:hon mennään.


Tulevaisuudessa kirjoitusasua ja termistöä tulee mietittyä tarkemmin, mikä selkeyttää aikaisempaa ja sekavampaa luettelointitapaa.

Ensimmäistä kertaa pitkän (yli 30 v.) museotyöurani aikana kuulin, miten luetteloidaan ja miksi luetteloidaan tällä tavalla. Tästä on erittäin paljon hyötyä sekä itselleni että alaa opetteleville harjoittelijoille, joita joka vuosi koulutan. Samalla se selkiyttää museomme sisäisiä käytänteitä ja yhdenmukaistaan eri ihmisten kirjaamistapoja.
Lähes jokainen koulutusryhmä oli täynnä, ja jonotuslistatkin olivat mittavia. Palautteesta käy ilmi, että luettelointikoulutukselle on selkeästi ollut tarvetta. Kiitosta sai myös se, että koulutuskiertue kiersi koko Suomen:
Hyvin rakennettu koulutus, tärkeää että koulutus tuli tänne maakuntaan, sopivan mittainen.

Kiitos, kun koulutus pidettiin täällä pohjoisessa. :)

Onko luettelointikoulutuksia vielä vuoden 2015 puolella?
Ensi vuoden koulutukset ovat suunnitteilla, mutta vastaavaa koko Suomen kattavaa koulutuskiertuetta ei ole enää mahdollista järjestää. Pyrkimyksenä kuitenkin on, että luettelointikoulutusta voidaan tarjota esimerkiksi verkko-opiskeluna, jolloin mahdollisimman moni pääsisi siihen osallistumaan.


Hki koulutus
Kuopio koulutus
Kannet nettiin
Ensimmäinen koulutus Helsingissä 4.3.2014. Keskellä kouluttaja Leena Furu.
Kuopion koulutuksen osallistujat keskittyvät harjoitustehtävään.
Luettelointiohjeet on julkaistu myös pdf-versioina.

 SivukarttaSivu päivitetty 18.12.2014
© Museovirasto