Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museo 2015 -hankkeen työryhmät työstävät Museoiden kokonaisarkkitehtuuria sekä ruotsinkielistä luettelointiohjetta


Kokonaisarkkitehtuurityö on käynnistynyt uudestaan, nyt tavoitteena on ”Museoiden kokonaisarkkitehtuurin” julkaiseminen vuoden 2015 loppuun mennessä. Museoiden luettelointiohjeen kääntämistä puolestaan työstää ruotsinnostyöryhmä.


Ruotsinkieliset kokoelmatyötä tekevät museoammattilaiset saavat luettelointityökalukseen ruotsiksi käännetyn luettelointiohjeen. Katalogiseringsanvisning för museer julkaistaan loppuvuodesta 2015. Ruotsinnosta työstää käännöstyöryhmä, johon kuuluvat John Björkman (Turun museokeskus), Susanne Lagus (Stundars), Anne Sjöström (Naantalin museo), Elina Standertskjöld (Arkkitehtuurimuseo) sekä Carola Sundqvist (Pietarsaaren kaupunginmuseo). Käännös tehdään yhteistyössä ruotsalaisten kollegoiden kanssa, jotka ovat parhaillaan kääntämässä Museoiden luettelointiohjeen pohjana olevaa SPECTRUM-standardia ruotsiksi Riksantikvarieämbetet:n johdolla. Yhteistyön tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen lopputulos mm. terminologian osalta.


Vuonna 2013 julkaistua ”Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri” –julkaisua ajantasaistetaan ja laajennetaan ”Museoiden kokonaisarkkitehtuuriksi”. Kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueiden päivittämisen lisäksi siihen lisätään kulttuuriympäristö- ja luonnonperintöasioita vähintään yleisellä tasolla sekä avoimen datan ulottuvuus, joka aiheuttaa täydennyksiä useammalla eri tasolla (mm. suhde tiedon saavutettavuuteen, käytettävyyteen ja rikastettavuuteen). Keskeisenä osana työtä on myös luoda kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, jolla varmistetaan museoiden kokonaisarkkitehtuurin jatkuvuus ja täydentyminen tulevaisuudessa. Kokonaisarkkitehtuurityö tapahtuu osana Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanketta, jonka puitteissa tuotetaan myös ylemmän tason KDK-kokonaisarkkitehtuuri sekä kirjastojen ja arkistojen kokonaisarkkitehtuurit.


Linkit:

Kokonaisarkkitehtuuri

Museoiden luettelointiohje


 SivukarttaSivu päivitetty 10.6.2015
© Museovirasto