Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vuoden 2013 tiedotteet


13.12.2013 Museo 2015 -hankkeen vuoden viimeinen uutiskirje on ilmestynyt. Löydät uutiskirjeet täältä.


11.12.2013 Kokoelmapolitiikan muistilista museoille -julkaisu on työkalu kokoelmapolitiikan laatimiseen. Lue lisää.


14.11.2013 Pilottimuseoiden aloitustyöpajassa oli paikalla 23 museoiden edustajaa. Osallistujat toivoivat helmikuussa 2014 alkavalta pilottivaiheelta mm. monipuolista informaatiota, hyvää yhteistyötä, keskustelua, helppoa järjestelmää, mielipiteitä, ohjeita eri aineistojen viemisestä. Museo 2015 -hankkeen projektipäällikkö Satu Savia esitteli järjestelmän perustoiminnallisuuksia. Koordinaattori Toni Bärman kertoi järjestelmän hankinnasta, it-suunnittelija Tomi Orre keskittyi migraatioon liittyviin seikkoihin ja Leena Furu puolestaan kertoi luetteloinnin kehittämisestä ja alkuvuonna 2014 julkaistavasta Museoiden luettelointiohjeesta. Päivän päätteeksi osaston johtaja Vesa Hongisto valotti hankintamallina olevaa konsortiomallia. Voit tutustua päivän esityksiin täällä.


4.11.2013 Projektipäällikkö Satu Savia kertoi esityksessään Valtakunnallisilla kuva-arkistopäivillä  Museo 2015 -hankkeen kuulumisia. Yleisö sai tietoa muun muassa helmikuussa 2014 julkaistavasta uudesta Museoiden luettelointiohjeesta ja meneillään olevasta kokoelmahallintajärjestelmän hankinnasta sekä sen pilotista.


31.10.2013 Museologian opiskelijat perehtyivät luettelointiin ja hankkeessa laadittavaan Museoiden luettelointiohjeeseen Leena Furun verkkoluennolla. Luentoa seurasivat Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston museologian perusopinto-opiskelijat sekä Metropolia ammattikorkeakoulun konservointiopiskelijat. Museoiden luettelointiohje pyritään viemään osaksi museologian opintoja, jotta tulevaisuuden museoammattilaisilla olisi yhtenäisen luetteloinnin perusteet hallussa jo ennen museoon työllistymistä.


23.10.2013 Haluatko julkaista museosi aineistoa Finnassa? Lue lisää.


11.10.2013 Hankkeen it-suunnittelija Tomi Orre luennoi aiheesta "Museoiden aineistojen digitaalinen jakelu" Turun yliopiston järjestämällä kurssilla Avoin data ja sähköiset aineistot humanistisen tutkimuksen käytössä. Esitys löytyy osoitteesta http://bit.ly/17tgpyi.


9.10.2013 Museo 2015 -hankkeen it-suunnittelijat Pekka Korhonen ja Tomi Orre kävivät lokakuun alussa Turussa MATKAILU Goes GAMES -tapahtumassa, joka oli suunnattu kaikille matkailu-, peli- ja mobiili-sovellusalasta kiinnostuneille. Luentojen aiheet käsittelivät virtuaaliympäristöjä, pelillistämistä, avointa dataa ja niiden merkityksiä. Esimerkiksi Niko Herlin Finprosta esitti luennossaan kuinka yksityisyyden merkitys tulee vähenemään ja voimakkaiden tunteita herättävien, moniaistillisten kokemusten merkitys taas kasvaa. Päivän päätti virtuaalinen vierailu historialliseen, tuhoutuneeseen kirkkoon. Virtuaalisen kokemuksen mahdollisti Oculus Rift -kypärä, jota kaikki halukkaat pääsivät testaamaan.


3.10.2013 Museo 2015 -kokoelmahallintajärjestelmän pilottimuseoiksi valittiin parinkymmenen halukkaan joukosta viisi: Arkkitehtuurimuseo (Helsinki), Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Museoviraston kuvakokoelmat (Journalistinen kuva-arkisto), Tuusulan taidemuseo sekä Valtion taidemuseo (Kuvataiteen keskusarkisto). Valituilla on keskenään erilaiset ja erikokoiset kokoelmat, jotka sisältävät mm. av-aineistoa, esineitä, rakennuspiirustuksia, taideteoksia ja valokuvia. Pilottimuseoilla on myös käytössään erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä kuten Muusa, SIPI ja Musketti. Järjestelmän toiminnallisuudet ja soveltuvuus erilaisille museoille ja kokoelmille testataan pilotin aikana. Pilottivaiheen päätyttyä järjestelmä on valmis otettavaksi käyttöön myös muissa museoissa vuonna 2015.


30.9.2013 Norsk Kulturråd järjesti 18.-19.9.2013 Oslossa kokouksen, jossa kuultiin eri tahojen kokemuksia SPECTRUM-standardin käyttämisestä. Tapaamiseen osallistui viisi SPECTRUMia testannutta norjalaista museota, Nick Poole Collections Trustista, Ruotsista Digisam -projektin ja Riksantikvarieämbetet:n henkilökuntaa sekä Leena Furu ja Satu Savia Museo 2015 -hankkeesta.  Kokouksen lopuksi norjalaiset museot päättivät, että  SPECTRUM-standardi tullaan kääntämään norjaksi. Katso Leena Furun esitys Museoiden luettelointiohjeen laatimisesta ja SPECTRUMin käyttämisestä.


22.3.2013

Museo 2015 -hanke järjesti 5.3.2013 KDK:n asiakasliittymä Finnaan II aallossa liittyville museoille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden KDK:n Kick off -tilaisuuden jälkeen. Mukana keskustelemassa olivat lähes kaikki museot, jotka ovat tulossa mukaan II aaltoon: Akseli-konsortion Työväen museo Werstas ja Tekniikan museo, Design museo, Espoon kaupunginmuseo, Helinä Rautavaaran museo, Helsingin taidemuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Mikkelin kaupungin museot, SAKU-hanke/ Museokeskus Vapriikki, Satakunnan Museo (etäyhteydellä), Suomen Rautatiemuseo ja Suomen valokuvataiteen museo. Lue lisää.


20.3.2013


Museoalan tutkijoiden ja Museo 2015 -hankkeen yhteistyötapaamisessa keskusteltiin museoiden aineistojen jakamisesta


Sturenkadulla Helsingissä järjestettiin maaliskuussa kiinnostava yhteistyötapaaminen. Tapaamiseen osallistui sekä museoalan tutkijoita että sähköisten palveluiden kehittämisen ammattilaisia. Tapaamisen tarkoituksena oli saada ideoita siitä, kuinka Museo 2015 -hanke voisi olla osallisena museoiden sähköisten palveluiden kehittämisessä. Lue lisää.


4.3.2013

Museo 2015 -hankkeen maaliskuun uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeen aiheita tällä kertaa ovat mm. hankkeen tuoreet julkaisut ja Spectrum-luettelointistandardin kääntäminen ruotsin kielelle pohjoismaisessa yhteistyössä. Muista myös tutustua Museo 2015- videohaastatteluihin. Uutiskirje julkaistaan sähköisessä muodossa neljä kertaa vuodessa. Löydät uutiskirjeet täältä.


3.3.2013

Video: Pohjoismaiden Spectrum- kokous 11-12.2.2013 Rolf Källman (Digisam) ja Bård Bie-Larsen (Kulturrådet) kertovat mitä pohjoismainen yhteistyö kääntää Spectrum standardit merkitsee Ruotsille ja Norjalle. Lisäksi kuulumisia kokouksesta.


12.2.2013 Pohjoismaisessa SPECTRUM -tapaamisessa keskusteltiin mm. standardin kääntämisestä ruotsin kielelle. Lue lisää.

11.2.2013

Video: Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 on julkaistu. Mikä se on? Ja miten museot voivat sitä hyödyntää? Arkkitehtuurimuseon Juhana Lahti ja Museoviraston Miikka Haimila kertovat.


31.1.2013

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 on julkaistu verkkojulkaisuna

 SivukarttaSivu päivitetty 15.6.2015
© Museovirasto