Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kirjastoille, arkistoille ja museoille yhteinen standardi henkilöiden, yhteisöjen ja sukujen kuvailuun


Kansallisen digitaalisen kirjaston standardisalkussa suositeltu Resource Description and Access (RDA) -standardi otetaan asteittain käyttöön suomalaisissa kirjastoissa vuodesta 2016 lähtien. RDA on American Library Associationin ylläpitämä kirjastoaineiston kuvailustandardi, joka on Kansalliskirjaston suomentama. Kansalliskirjasto julkaisee RDA-suomennoksen RDA-toolkitissa syksyn 2015 aikana.

Myös museo- ja arkistosektori ottaa RDA-standardin käyttöönsä. RDA-standardi huomioidaan Museo 2015 -hankkeen kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlusRIAssa toimijoiden (henkilöt, yhteisöt, suvut) kuvailun osalta. Standardin huomioiminen tarkoittaa, että järjestelmän kenttien määrittelyssä ja luettelointiohjeiden laadinnan yhteydessä varmistetaan, että MuseumPlusRIA -järjestelmään voi luetteloida toimijoiden tietoja RDAn mukaisesti. Standardin huomioiminen edistää mahdollisuutta sektoreiden yhteisten henkilö-, yhteisö- ja suku-kuvailujen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. RDA-standardia sovelletaan myös Museoiden luettelointiohjeeseen.

Lisätietoja: Museo 2015 -hankkeen luettelointikoordinaattori Leena Furu, leena.furu@nba.fi
Lisätietoja RDA-standardista: Kansalliskirjaston kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala@helsinki.fi

Linkit:

RDA-tiedotussivut

Museoiden luettelointiohje


 SivukarttaSivu päivitetty 12.1.2015
© Museovirasto