Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museo 2015 -kokoelmahallintajärjestelmä


Yksi Museo 2015 -hankkeen keskeisimmäistä tehtävistä on ollut uuden kokoelmahallintajärjestelmän hankinta. Uusi, yhteinen kokoelmahallintajärjestelmä yhtenäistää työtapoja, helpottaa museoiden välistä yhteistyötä ja tuo pitkän tähtäimen kustannussäästöjä.

Kokoelmahallintajärjestelmän toiminnallisuudet on määritelty vaatimusmäärittelytyöryhmässä, johon kuului lähes 20 museoalan ammattilaista. Museoammattilaisten toiveita ja tarpeita kartoitettiin myös seitsemälle paikkakunnalle järjestettyjen Museo 2015 -hankkeen keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien yhteydessä. Näihin tilaisuuksiin osallistui 220 henkilöä yli seitsemästäkymmenestä organisaatiosta. Hankittavan järjestelmän toiminnallisuuksista ovat antaneet kommentteja lukuisat kokoelmien parissa työskentelevät museoammattilaiset.

Museo 2015 -hankkeen kokoelmahallintajärjestelmän toimittajaksi valittiin 13.5.2014 sveitsiläinen zetcom Ltd, jolla on runsaasti kokemusta museosektorista sekä kokoelmahallintajärjestelmistä. Suomessa käyttöön tulee MuseumPlus -tuoteperheen kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlusRIA. MuseumPlus -tuoteperheellä on asiakkainaan yli 800 organisaatiota 30 eri maassa. MuseumPlusRIA soveltuu erityyppisen museoaineiston hallinnointiin ja sen käyttäjiä ovat muun muassa Musée du Louvre, Berlin State Museums, Ruotsin Nationalmuseum ja Wien Museum. Suurten museoiden lisäksi MuseumPlusRIA on käytössä myös lukuisissa pienemmissä museoissa. Yksi järjestelmän vahvuuksista onkin sen joustavuus eri tarpeisiin.

Museo 2015 -hanke on suunnitellut järjestelmän pilotoinnin ja käyttöönoton yhdessä zetcomin sekä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Pilottimuseoita ja -arkistoja ovat Arkkitehtuurimuseo, Tuusulan taidemuseo, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kansallisgalleria (arkistokokokoelmat) sekä Museoviraston kuvakokoelmat (Journalistinen kuva-arkisto). Pilotoinnissa on mukana kattava edustus suomalaisten museoiden ja arkistojen erilaisia kokoelmia, jotka sisältävät muun muassa av-aineistoa, esineitä, rakennuspiirustuksia, taideteoksia ja valokuvia. Pilottimuseoilla on ollut myös käytössään erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä kuten Muusa, SIPI ja Musketti.

Uudessa konsortiossa järjestelmän hallinnointi on siirretty Suomen museoliitolle, jonka koulutus- ja kehittämispalvelut –osastolle MuseumPlusRIA –tiimi sijoittuu vuoden alusta 2016 lukien. Lokakuun 2016 loppuun mennessä viimeistellään kokoelmahallintajärjestelmän pilotointivaihe ja samalla käynnistetään MuseumPlusRIA–palvelua. MuseumPlusRIA–kokoelmahallintajärjestelmään liittyvien asioiden tiedottaminen ja sitä koskevat verkkosisällöt on myös siirretty Museoliiton verkkosivuille.
Zetcom logo MuseumPlus RIA logo
 SivukarttaSivu päivitetty 22.4.2016
© Museovirasto