Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kokonaisarkkitehtuuri


Vuonna 2013 julkaistiin "Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0”, joka tuotettiin Museo 2015 –hankkeen vetämässä työryhmässä. Vuoden 2014 lopussa kokoon kutsuttiin uudistunut ryhmä, jonka tehtäväksi tuli kokonaisarkkitehtuurin päivitys ja täydentäminen ”Museoiden kokonaisarkkitehtuuriksi”. Päivitystyö tehtiin vuosien 2015-2016 aikana. Hankkeessa aloitettua museoalan kokonaisarkkitehtuurityötä hallinnoidaan jatkossa vuoden 2016 alusta lukien Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut-yksikössä.

Museoiden kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on esittää muun muassa mitä museot tekevät, minkälaisessa toimintaympäristössä ne toimivat, minkälaisia tietovarantoja niillä ja miten niitä hallinnoidaan. Näkökulmaa on laajennettu edellisestä versiosta, mutta painotus on edelleen kokoelmahallinnassa.

Arkkitehtuurin kehitystä ja museotyötä ohjaavia arkkitehtuuriperiaatteita on sekä täydennetty että muokattu. Myös museotyöhön liittyviä linjauksia, lakeja, yleissopimuksia yms. käsitellään kattavasti. Arkkitehtuurikuvaukseen on otettu mukaan myös käsitteellinen taso, jonka myötä siihen tuodaan koko museosektoria koskevia palvelukuvauksia. Loogisella tasolla museotyön prosessikuvauksia on lisätty ja työstetty siten, että kansainvälinen Collection Trustin SPECTRUM 4.0 – standardi on huomioitu sekä prosessikartan jäsennyksessä että prosessien kuvauksessa.

Fyysisellä tasolla olennainen täydennys on museoiden fyysisten tietovarantojen ja järjestelmien tarkempi kartoitus, jota varten työryhmässä kehitettiin yksityiskohtainen tiedonkeruulomake. Sillä kerättiin tietoja muun muassa museoiden erilaisista sähköisistä tietovarannoista sekä niiden tietokannoista ja rajapinnoista. Kysely suunnattiin kaikkiin maakuntamuseoihin, alueellisille taidemuseoihin, valtakunnallisiin erikoismuseoihin, Kansallisgalleriaan, Museovirastoon ja Luonnontieteelliseen Keskusmuseoon. Lisäksi kokonaisarkkitehtuurin sanastoa on täydennetty ja muokattu merkittävästi.

Kokonaisarkkitehtuurityö tapahtuu osana Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanketta, jonka puitteissa tuotetaan myös ylemmän tason KDK-kokonaisarkkitehtuuri sekä kirjastojen ja arkistojen kokonaisarkkitehtuurit. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi pitkäaikaissäilytykseen keskittyvä KDK-PAS yhteistyöryhmä sekä metatietoryhmä.

Lisätietoja kokonaisarkkitehtuurityöstä antaa yli-intendentti Miikka Haimila, miikka.haimila@museovirasto.fi, 0295 33 6140

Museoiden kokonaisarkkitehtuuri 2016

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0

Kokonaisarkkitehtuurityöryhmän jäsenet 2013 - 2014

Kokonaisarkkitehtuurityöryhmän jäsenet 2014 - 2015 SivukarttaSivu päivitetty 26.6.2017
© Museovirasto