Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoiden Finna


Museo 2015 -hanke toimi teknisenä asiantuntijana Finnaan liittyville museoille ja tuki museoita aineistojen sovittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hanke myös huolehti Museoiden Finnan tarkoituksenmukaisuudesta yhteistyössä Kansalliskirjaston Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen kanssa.

Vuoden 2016 alusta lähtien Museoviraston Tiedonhallinta-yksiköstä Finna-tukea tarjoavat:

Erikoissuunnittelija Terhi Aho
terhi.aho@museovirasto.fi
p. 0295 33 6132
Erikoissuunnittelija Helena Ojala
helena.ojala@museovirasto.fi
p. 0295 33 6136Finnan tavoitteena on kasata yhteen palveluun mahdollisimman kattava valikoima aineistoja Suomen museoista, arkistoista ja kirjastoista. Mitä enemmän aineistoa julkaistaan, sitä parempi palvelusta tulee. Museoiden kohdalla edellytyksenä julkaisulle on, että museo on päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettu. Toivottavaa olisi lisäksi, että museot pystyisivät jakamaan aineistoaan mahdollisimman vapaasti, ja että museot pystyisivät julkaisemaan kuvansa Finnassa ilman vesileimoja.

Museoaineistojen jakaminen Finnassa


Hallinnolliset asiat
Aineistojen jakaminen Finnassa edellyttää palvelusopimusta Kansalliskirjaston kanssa. Palvelusopimus on ladattavissa osoitteesta https://www.kiwi.fi/display/finna/Sopimukset+ja+toimintaperiaatteet.

Tekniset asiat

Aineistojen toimittamista varten museo tarvitsee rajapinnan, joka toteuttaa kaikki OAI-PMH:n määritelmän mukaiset palvelut. Lisätietoja OAI-PMH:sta ja sen palveluista löytyy osoitteesta http://www.openarchives.org/pmh/.

Rajapinnan toteuttaminen ja käyttöönotto ovat aina yksilöllisiä prosesseja. Museon on mahdollista toteuttaa rajapintansa esimerkiksi avoimen lähdekoodin sovelluksia käyttäen. Kattava lista tällaisista sovelluksista löytyy osoitteesta: http://www.openarchives.org/pmh/tools/tools.php. Yhdessäkään Finnaan aineistoaan jakavassa suomalaisessa museossa ei ole otettu käyttöön avoimen lähdekoodin sovellusta, vaan rajapinta on rakennettu museon käyttämän kokoelmahallintajärjestelmän rinnalle järjestelmäntoimittajan toimesta.

Oli kyseessä sitten avoimen lähdekoodin ratkaisu tai museon kokoelmahallintajärjestelmää varten tehty yksilöllinen ratkaisu, on rajapinnan käyttöönotossa hyvä olla mukana it-alan asiantuntijoita. Mikäli museolla ei ole tällaista asiantuntemusta itsellään, on suositeltavaa käyttää ulkopuolista asiantuntemusta.
Aineistot finnaan


Finnaan toimitettavien aineistojen tiedot tulee olla XML-formaatissa LIDO-skeeman mukaisesti muotoiltuna. 

Museoiden Finna:
https://museot.finna.fi/
Finna
: https://www.finna.fi/
Kansallinen digitaalinen kirjasto: http://www.kdk.fi/fi/


 SivukarttaSivu päivitetty 17.12.2015
© Museovirasto