Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Luetteloinnin kehittäminen


Museo 2015 -hankkeessa tehdyn luetteloinnin kehittämistyön tavoitteena oli museoiden kokoelmien luettelointitietojen ja luettelointitapojen yhtenäistäminen, laadun parantaminen ja saavutettavuuden edistäminen.

Luetteloinnin kehittämistyö sisälsi museoiden luettelointityön tarkastelua ja uusien työkalujen luomista museoiden käyttöön. Luetteloinnin, kokoelmahallinnan, metadatan ja standardien yhteiskäytön ja yhdenmukaisuuden parissa luotiin ja tehtiin yhteistyötä tiiviisti niin kansallisten kuin kansainvälistenkin yhteistyökumppanien kanssa. Luetteloinnin kehittämistyöhön Suomessa on vaikuttanut SPECTRUM –yhteisö (Britannia, Ruotsi, Norja) sekä tiivis yhteistyö KAM-sektorin kanssa.

Luetteloinnin kehittämistyön vaikuttavimpana tuloksena julkaistiin helmikuussa 2014 Museoiden luettelointiohje. Museoiden luettelointiohje on suomalaisten museoiden luettelointia ohjaava työkalu. Ohjeen avulla museot voivat tallentaa yhdenmukaisesti ja standardeja noudattavalla tavalla noin 450 luettelointitietoa. Ohje on ensimmäinen suomalaisille museoille tarkoitettu kattava ja standardeja noudattava luettelointitietojen tallentamista käsittelevä ohje. Luettelointiohje laadittiin koordinaattori Leena Furu-Kallion johtamassa luettelointityöryhmässä, joka koostui museoalan ammattilaisista. Luettelointityöryhmä suomensi ja muokkasi vuosien 2012 - 2013 aikana ohjeiden perustana olevan SPECTRUM-standardin suomalaiseen kokoelmahallintaan soveltuvaksi.

Museoiden luettelointiohjeen käyttöönottamiseksi museoissa järjestettiin yhdessä Suomen museoliiton kanssa vuonna 2014 laaja koulutuskiertue ympäri Suomen. Koulutusyhteistyö jatkui myös vuonna 2015.

Ruotsinkieliset kokoelmatyötä tekevät museoammattilaiset saavat luettelointityökalukseen ruotsiksi käännetyn Museoiden luettelointiohjeen. Katalogiseringsanvisning för museer julkaistaan alkuvuodesta 2016. Ruotsinnoksesta vastasi käännöstyöryhmä, johon kuuluivat John Björkman (Turun museokeskus), Susanne Lagus (Stundars), Anne Sjöström (Naantalin museo) ja Carola Sundqvist (Pietarsaaren kaupunginmuseo). Kääntämisessä tehtiin yhteistyötä Ruotsin Riksantikvarieämbetet:n kanssa.

Museoiden luettelointiohjeen lisäksi luetteloinnin kehittämistyötä on tehty muun muassa antamalla museosektorille suositus luetteloinnissa käytettävistä sanastoista, luokituksista ja ontologioista. Suosituksen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2013. Suositus museoille ontologioiden, luokitusjärjestelmien ja asiasanastojen käytöstä päivitettiin vuonna 2015.

Vuonna 2012 julkaistiin luettelointityöryhmän laatima ja asiantuntijoiden kommentoima verkkojulkaisu Luettelointiohjeita museoiden digiprojekteille 1.0.

Vuodesta 2016 eteenpäin luetteloinnin kehittämistyö jatkuu osana Museoviraston toimintaa.

 SivukarttaSivu päivitetty 21.12.2015
© Museovirasto