Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tietoa hankkeesta


Museo 2015 on valtakunnallinen museoiden yhteishanke, joka on tuottanut työkaluja ja ohjeistuksia museokokoelmien sähköisen kokoelmahallinnan käyttöön ja kehittämiseen. Tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat luetteloinnin kehittäminen, museoiden kokonaisarkkitehtuurin laatiminen sekä yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely, kilpailutus ja hankinta. Lisäksi hankkeessa on edistetty museokokoelmien avautumista suurelle yleisölle KDK:n asiakasliittymä Finnan kautta.
 
Hanketta on johtanut Museovirasto, jonka vastuulla on olut toimintabudjetti ja käytännön toteutus. Museoliitto on tarjonnut tiimin työn toteutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut hankkeen. Tehtäväkokonaisuudet työstettiin museoiden edustajista ja muista asiantuntijoista kootuissa työryhmissä ja hankkeen projektitiimissä. Työryhmiä toimi vuosien 2011 – 2015 kaikkiaan kolme: luettelointityöryhmä, kokonaisarkkitehtuurityöryhmä sekä vaatimusmäärittelytyöryhmä.

Vuoden 2016 alusta alkavan siirtymäkauden aikana kokoelmahallintajärjestelmän pilotointi viimeistellään ja käynnistetään MuseumPlusRIA -palvelua, sekä varmistetaan kaikkien muidenkin Museo 2015 -osioiden jatkuvuus. Suomen museoliitto ottaa hoitaakseen MuseumPlusRIA -palvelun muiden hankkeen osioiden asettuessa osaksi Museoviraston toimintaa. Kokonaisuutena tästä syntyy konsortio, jossa ovat mukana samat toimijat kuin aiemminkin, myös Kansallisgalleria johtoryhmätyöskentelyn muodossa.
 
Museo 2015 -tiimin Leena Furu-Kallio, Sampsa Heinonen ja Pekka Korhonen jatkavat kokoelmahallintajärjestelmän parissa. He siirtyvät Museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluihin Leena Tokilan toimiessa tiiminvetäjänä. MuseumPlusRIAn pilotoinnin ja kehittämisen parissa työtään jatkaa myös hankkeessa Museoviraston osalta tiiviisti mukana ollut Terhi Aho. Museovirastolle jäävien osioiden osalta päävastuu siirtyy Arkisto- ja tietopalvelut osastolle ja sen yli-intendentille Miikka Haimilalle.

Hankkeen toimintojen organisointi vuoden 2016 alusta lukien:
Organisaatio2
Museoliiton koulutus- ja kehittämispalvelut (MuseumPlusRIA-tiimi)
Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila (tiiminvetäjä)
Koordinaattori Leena Furu-Kallio
Suunnittelija Sampsa Heinonen
It-suunnittelija Pekka Korhonen

Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut (luettelointi, kokonaisarkkitehtuuri, Museoiden Finna)
Yli-intendentti Miikka Haimila
Erikoissuunnittelija Terhi Aho (MuseumPlus RIA-pilotointiasiat, Museoiden Finna)
Erikoissuunnittelija Helena Ojala (Museoiden Finna)


Hankeorganisaatio vuosina 2011-2015:

Museo 2015 organisaatiokaavio

Johtoryhmä 31.12.2015 asti
Osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto (puheenjohtaja)
Projektipäällikkö Eero Ehanti, Museo 2015
Kehittämispäällikkö Pirjo Hamari, Museovirasto
Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
Kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, Suomen Kansallisgalleria
Tietohallintopäällikkö Kari Peiponen, Suomen Kansallisgalleria

Projektitiimi 31.12.2015 asti
Projektipäällikkö Eero Ehanti
Luettelointikoordinaattori Leena Furu-Kallio
Suunnittelija Sampsa Heinonen
It-suunnittelija Pekka Korhonen
It-suunnittelija Tomi Orre
Tiedottaja Riikka Sainio

 SivukarttaSivu päivitetty 8.2.2016
© Museovirasto