Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset


Museo 2015 on museoiden yhteishanke, joka tuottaa työkaluja ja ohjeistuksia museokokoelmien sähköisen kokoelmahallinnan käyttöön ja kehittämiseen. Tavoitteena on museoiden kokoelmien hallinta järkevällä, kestävällä ja taloudellisella tavalla. Tulokset parantavat kokoelma-aineistojen saatavuutta, säilymistä ja näkyvyyttä sekä mahdollistavat niiden monipuolisen käytön.


Tavoitteena on luoda museoiden kokoelmahallintaan käytäntöjä, ohjeita ja järjestelmiä, jotka jäävät elämään ja kehittyvät projektin päätyttyäkin. Museo 2015 -hankkeessa aloitetun työn laajempana tavoitteena on myös synergian vahvistaminen kirjasto- ja arkistoalojen kanssa, jotta tiedot siirtyvät tulevaisuudessa entistä sujuvammin järjestelmien ja organisaatioiden välillä.


Päämäärät
  • luetteloinnin kehittäminen
  • museoiden kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen
  • yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely, kilpailutus ja hankinta
  • museoiden tukeminen aineistojen viennissä Finnaan


Tuotokset
  • Suomen oloihin räätälöity ja pilotoitu kokoelmahallintajärjestelmä, jonka hallinnointi- ja levitysjärjestelyt on sovittu Museoviraston, Museoliiton ja Kansallisgallerian kesken siten, että palvelu leviää laajasti Suomen museoihin ja säilyy toimivana ja kilpailukykyisenä jatkossakin
  • Päivitetty ja myös ruotsiksi käännetty Museoiden luettelointiohje, joka on käytettävissä sekä verkkosivuna että pdf-dokumentteina. Ohjeen käytön, leviämisen ja päivityksen jatkuvuus varmistetaan sisällyttämällä se osaksi Museoviraston ja Museoliiton tehtäviä. Jatkuvuuteen liittyy myös ohjeen sisällyttäminen museoalan opintoihin. Luettelointiin liittyen hankkeen tuotoksena syntyy päivitetty suositus asiasanastojen, luokitusjärjestelmien ja ontologioiden käytöstä luetteloinnissa Suomen museoissa
  • Museoiden kokonaisarkkitehtuuri, joka toteutetaan osana laajempaa KDK:n kokonaisarkkitehtuurityötä ja jonka jatkuvuus varmistetaan hallintamallin toteutuksen myötä
  • Museoiden aineistojen kattava näkyvyys KDK:n asiakasliittymä Finnassa ja toimivien käytäntöjen luominen aineistojen viemiseksi sinne.

Vaikutukset

Museo 2015 -hankkeen välittömänä vaikutuksena ovat hyödyt kokoelmatyössä ja siihen perehdyttämisessä. Kokonaisarkkitehtuuri auttaa museoita mm. projektisuunnittelussa näyttämällä museoissa olevat tietovarannot ja prosessit sekä niiden yhteydet ja hallintavälineet. Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on myös selventää yhteyksiä arkistojen ja kirjastojen kanssa, jonka kautta koko muistiorganisaatioiden kenttä yhtenäistyy. 


Museoiden luettelointiohjeet mahdollistavat laadukkaan luettelointityön, jonka tavoitteena on tiedon säilyminen, liikkuminen ja aukeaminen suurelle yleisölle. Yhtenä olennaisena tavoitteena on ohjata museoita tallentamaan tietojaan sähköisen pitkäaikaissäilytyksen kriteerit täyttävällä tavalla. Luetteloinnin kehittäminen parantaa luetteloinnin laatua ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kokoelmien monipuolista käytettävyyttä. Kokoelmatietojen siirto yhteisiin verkkopalveluihin muuttuu sujuvammaksi aineistojen metatietojen yhdenmukaistumisen seurauksena.


Luettelointitietojen tallentamiseen tarvitaan väline, jollainen on Museo 2015 -hankkeessa valmistuva kokoelmahallintajärjestelmä. Sen toteuttaminen edistää museoiden kokoelmatietojen yhdenmukaisuutta ja parantaa niiden laatua sekä liikkuvuutta. Valmiiden rajapintojen ansiosta museoiden on entistä helpompi avata kokoelmiaan suurelle yleisölle ja liittyä kehitteillä olevaan pitkäaikaissäilytysratkaisuun. Järjestelmään siirtymisen keskeisin vaikutus on museoiden resurssien säästö, koska museoiden ei jokaisen tahollaan tarvitse kartoittaa ja kustantaa järjestelmiinsä tarvittavia uusia ominaisuuksia tai esimerkiksi hankkia palvelintilaa. Yhteisen järjestelmän käyttäjät voivat yhdessä suunnitella järjestelmän pitkäntähtäimen kehitystarpeita ja yhdistää siten osaamisensa.


Hankkeen neljännen kokonaisuuden, kokoelmien avaamisen Finna -portaalin kautta, tavoitteena on tuoda museoiden sisällöt entistä paremmin suuren yleisön saataville. Finnan kautta muodostuvat ne ikkunat, joiden kautta ihmiset, joita varten museotyötä lopulta tehdään, pääsevät käsiksi museoiden varastoihin, joista kaikkea ei voi mitenkään esitellä näyttelyissä. 


Kokonaisuudessaan Museo 2015 -hankkeen tuloksien kautta museoiden sähköinen kokoelmahallinta yhtenäistyy, jonka ansiosta kokoelmatiedot säilyvät, siirtyvät ja aukeavat myös yleisölle. Synergia myös kasvaa muiden muistiorganisaatioiden kanssa, jolloin yhteinen ”kansallinen muisti” paranee ja aukeaa entistä paremmin suurelle yleisölle.
 SivukarttaSivu päivitetty 18.6.2015
© Museovirasto